Nhip cầu

Chủ động phòng, chống dịch trong thời gian tổ chức bầu cử 

Xem với cỡ chữ
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn, nhằm chủ động thực hiện kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian tổ chức bầu cử theo phương châm “bốn tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh xảy ra, UBND tỉnh Điện Biên vừa ban hành Kế hoạch số 1415 về phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tại địa phương không có dịch, quá trình tổ chức các hội nghị, cuộc họp và khu vực bỏ phiếu bầu cử, người tham dự phải tiếp tục thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế. Ban tổ chức phải bố trí hội trường, phòng họp phù hợp theo điều kiện của địa phương; kiểm tra vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn phòng chống dịch khu vực tổ chức họp, hội nghị và khu vực bỏ phiếu bầu cử. Cung cấp tài liệu, hướng dẫn phòng chống dịch, bố trí lực lượng tiếp đón, giám sát và đề nghị tất cả những người tham gia họp, bỏ phiếu bầu cử phải mang khẩu trang và rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch nước sát khuẩn trước khi vào họp, bỏ phiếu bầu cử.

Đối với địa phương có dịch, tại địa điểm bỏ phiếu bầu cử ở các xã, phường, thị trấn thực hiện giãn cách xã hội, cử tri tham gia bỏ phiếu cần giữ khoảng cách tối thiểu 2m, sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn trước và sau khi bỏ phiếu bầu cử; thực hiện theo hướng dẫn quy trình bầu cử, phân luồng đi vào và đi ra theo một chiều tại điểm bỏ phiếu bầu cử. Phun khử khuẩn toàn bộ khu vực tổ chức bầu cử, xử lý khử khuẩn phiếu, hòm phiếu để phòng chống lây nhiễm dịch bệnh. Bố trí để cử tri đi bỏ phiếu bầu của từng khu vực, điểm dân cư theo từng thời gian nhất định, thực hiện phân luồng từ xa; hướng dẫn cử tri cách thức bầu cử và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Tổ chức lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 sau khi bỏ phiếu cho cử tri có tiếp xúc gần (nếu có trường hợp nghi ngờ hoặc mắc Covid-19 thuộc khu vực điểm bỏ phiếu bầu cử)...

Việc tổ chức bầu cử cho người đang cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền thực hiện nghiêm theo các nội dung chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử quốc gia hướng dẫn việc lập danh sách cử tri và phương án thực hiện bỏ phiếu đối với các trường hợp đang thực hiện cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 và tại các địa phương có dịch bệnh phát sinh. Trường hợp dịch bệnh Covid-19 bùng phát dẫn đến không thể tổ chức được việc bỏ phiếu vào đúng ngày bầu cử, hoặc đối với địa phương do dịch bệnh phải áp dụng biện pháp cách ly xã hội hoặc phong tỏa, UBBC các huyện, thị, thành phố chủ động đề xuất với UBBC tỉnh về các phương án để Hội đồng Bầu cử tỉnh báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét, quyết định…

Với việc Điện Biên chuyển sang trạng thái phòng, chống dịch cao độ, bên cạnh nỗ lực, các biện pháp kịp thời của các cấp chính quyền, mỗi người dân cần đề cao cảnh giác, ý thức phòng, chống dịch trong quá trình tham gia bầu cử, có như vậy mới bảo đảm cho ngày hội bầu cử sắp tới an toàn, thành công.

LÊ HOA