Chủ động các phương án, bảo đảm tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử