HĐND thị xã Sơn Tây:

Chọn vấn đề dân sinh bức xúc để giám sát 

Xem với cỡ chữ
Thời gian qua, HĐND các cấp thị xã Sơn Tây đã chọn những chuyên đề được cử tri quan tâm, những vấn đề mới đang đặt ra đối với sự phát triển của thị xã để giám sát, khảo sát. Đây chính là kênh thông tin quan trọng giúp lãnh đạo thị xã tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Giám sát, khảo sát theo tiêu chí "thiết thực, hiệu quả"

Theo Phó Chủ tịch HĐND thị xã Sơn Tây Nguyễn Thị Vân: Trong năm 2020, hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực và các ban của HĐNĐ thị xã Sơn Tây được triển khai đồng bộ, quyết liệt với cách làm đổi mới. Theo đó, Thường trực HĐND thị xã chú trọng công tác chuẩn bị, chọn trúng những nội dung cần tập trung giám sát, khảo sát nhằm bảo đảm tiêu chí “thiết thực, hiệu quả” với những vấn đề được cử tri và nhân dân trên địa bàn hết sức quan tâm như: Giám sát về công tác chuẩn bị và thực hiện chế độ chính sách trên địa bàn thị xã nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý; giám sát về kết quả công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu năm 2019 và 9 tháng năm 2020 trên địa bàn… “Ngay sau các buổi giám sát, Thường trực HĐND thị xã đã có ý kiến về giải pháp khắc phục, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các đơn vị; đồng thời chỉ đạo các Ban của HĐND thị xã ban hành báo cáo kết quả từng cuộc giám sát, trong đó nêu rõ kiến nghị về các biện pháp cần thiết” - Phó Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh.

Trong năm qua, hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND thị xã Sơn Tây được thực hiện theo tiêu chí “thiết thực, hiệu quả”
Ảnh: H. Long

Ngoài ra, Thường trực HĐND thị xã còn thường xuyên giám sát trên cơ sở thông tin phản ánh của đại biểu HĐND thị xã, của cử tri, báo chí, qua dư luận xã hội trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, cải cách hành chính… Qua giám sát đã kịp thời có ý kiến, kiến nghị với UBND thị xã để chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, phường thực hiện nhiệm vụ đúng quy trình, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND thị xã thường xuyên đôn đốc, tổ chức các buổi làm việc, tập huấn, trao đổi kỹ năng với xã, phường trong công tác khảo sát, giám sát chuyên đề. Chính vì vậy, trong năm qua, Thường trực, các Ban và các Tổ đại biểu HĐND các xã, phường của Sơn Tây đã triển khai có hiệu quả 54 cuộc khảo sát, giám sát chuyên đề trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là các vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống dân sinh. Đáng chú ý, Thường trực HĐND thị xã đã chỉ đạo các Ban HĐND thực hiện giám sát, khảo sát phục vụ cho hoạt động thẩm tra các dự thảo báo cáo, tờ trình, nghị quyết trước kỳ họp. Vì thế, các nghị quyết thông qua đều đạt chất lượng cao.

Theo Phó Chủ tịch HĐND thị xã Sơn Tây, trong năm 2021, HĐND thị xã sẽ tập trung vào giám sát chuyên đề, hướng trọng tâm vào những vấn đề còn nhiều khó khăn, vướng mắc, những vấn đề cử tri, nhân dân bức xúc phản ánh, kiến nghị; đồng thời chú trọng tái giám sát việc thực hiện các kết luận giám sát chuyên đề, chất vấn tại kỳ họp HĐND thị xã. Ngoài ra, HĐND thị xã sẽ tiếp tục phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND thị xã; phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ thị xã và các cấp, ngành chuẩn bị chu đáo nội dung các kỳ họp HĐND; giải quyết tốt những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND thuộc thẩm quyền.

“Đặc biệt, chúng tôi sẽ duy trì hoạt động phiên họp Thường trực HĐND hàng tháng, giao ban giữa Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND thị xã với Thường trực HĐND các xã, phường nhằm từng bước nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn thị xã Sơn Tây” - bà Nguyễn Thị Vân nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, HĐND thị xã Sơn Tây sẽ tập trung nâng cao chất lượng trong phối hợp tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri, thực hiện và đôn đốc HĐND xã, phường tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, thu thập, tổng hợp kịp thời ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri đóng góp với thành phố, thị xã trong quá trình thực thi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Nghị quyết HĐND các cấp. HĐND thị xã cũng quyết tâm triển khai có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri, trong đó duy trì công tác tiếp công dân định kỳ của Thường trực và các đại biểu HĐND thị xã theo kế hoạch đã đề ra.

LONG HUỲNH