Trình Quốc hội chủ trương bổ sung vốn điều lệ cho Agribank

- Thứ Bảy, 13/05/2023, 11:10 - Chia sẻ

Sáng 13.5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc điều chỉnh bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Agribank.

Trình Quốc hội chủ trương bổ sung vốn điều lệ cho Agribank -2
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp. Ảnh: Lâm Hiển

Giúp Agribank nâng cao năng lực tài chính

Trình bày Tờ trình đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước Đoàn Thái Sơn cho biết, quy mô vốn điều lệ của Agribank đến thời điểm 31.12.2022 ở mức thấp nhất trong nhóm các ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước và không có sự cách biệt, thậm chí nhỏ hơn nhiều so với một số ngân hàng thương mại cổ phần khác. Như vậy, với kế hoạch tăng trưởng quy mô vốn hiện nay của các ngân hàng thương mại cổ phần, nếu Agribank không được tăng vốn thì sẽ không thể đảm bảo vai trò chủ lực, định hướng thị trường ngân hàng, đặc biệt với ngân hàng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn như Agribank.

Do đó, việc bổ sung vốn điều lệ cho Agribank giúp tăng quy mô vốn, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu đạt ở mức tối thiểu 8% theo đúng quy định; đồng thời, tạo điều kiện cho Agribank nâng cao năng lực tài chính, mở rộng kinh doanh, gia tăng khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế, đặc biệt là vốn tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn…

Trình Quốc hội chủ trương bổ sung vốn điều lệ cho Agribank -3
Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước Đoàn Thái Sơn trình bày Tờ trình đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank). Ảnh: Lâm Hiển

Theo đó, căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước, Luật 69/2014/QH13 và Nghị quyết số 43/2022/QH15, Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank số tiền 17.100 tỷ đồng. Nguồn bổ sung lấy từ dự toán chi ngân sách trung ương năm 2023 đã được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết 70/2022/QH15, phần còn lại được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật và thực hiện chuyển cấp trong năm 2024.

Báo cáo thẩm tra việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày cho biết, Thường trực Ủy ban Kinh tế cơ bản nhất trí về sự cần thiết của việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank. Qua đó, sẽ góp phần giúp ngân hàng này bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (8%) theo quy định tại Thông tư số 41/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước; củng cố mức tín nhiệm do các tổ chức tín nhiệm quốc tế xếp hạng. Đồng thời, được tăng thêm vốn điều lệ thì Agribank mới có khả năng mở rộng hoạt động tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ phát triển kinh tế đất nước, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Trình Quốc hội chủ trương bổ sung vốn điều lệ cho Agribank -1
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank. Ảnh: Lâm Hiển

Tuy nhiên, việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank liên quan đến Luật Ngân sách nhà nước, Luật 69/2014/QH13 và Luật Đầu tư công; do đó, Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ rà soát kỹ quy định của các luật này, bảo đảm đúng quy định trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Đa số ý kiến Thường trực Ủy ban Kinh tế nhất trí với đề xuất của Chính phủ, cấp bổ sung vốn điều lệ cho Agribank số tiền 17.100 tỷ đồng nhằm giúp nâng cao năng lực tài chính, bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định.

Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị Chính phủ báo cáo, làm rõ tính khả thi của đề xuất trong bối cảnh nền kinh tế và hoạt động của doanh nghiệp hiện nay đang gặp nhiều khó khăn, thu NSNN, doanh thu và lợi nhuận của Agribank có thể không đạt được như kỳ vọng; bố trí phương án xử lý trong trường hợp số nộp ngân sách của Agribank trong năm 2023 không đạt như dự kiến… cũng như khả năng đáp ứng các tỷ lệ an toàn vốn sau khi Quốc hội quyết định chủ trương.

Cần thực hiện đúng quy định của pháp luật

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, vẫn còn một số nội dung chưa rõ. Đây là trình để Quốc hội quyết định việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank hay là chủ trương đầu tư vốn điều lệ vì Quốc hội chỉ quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư, còn quyết định đầu tư là của Chính phủ. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, cần thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp để có báo cáo làm rõ và thể hiện rõ trong dự thảo Nghị quyết.

Trình Quốc hội chủ trương bổ sung vốn điều lệ cho Agribank -0
Các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: Lâm Hiển

Mặt khác, với tổng số dự kiến bổ sung vốn hơn 17.000 tỷ động nhưng chỉ bố trí từ ngân sách nhà nước hơn 6.000 tỷ đồng, số còn lại chuyển từ xuất cấp. Đặt vấn đề này, theo Chủ tịch Quốc hội, việc trình Quốc hội quyết định khoản tiền chưa có trong dự toán liệu có đúng thẩm quyền? Đồng thời, đề nghị các cơ quan làm rõ theo đúng thẩm quyền của Quốc hội, của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước, cũng như các vấn đề liên quan đến việc hạch toán, kế toán…

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023 nội dung trình Quốc hội quyết định chủ trương bổ sung vốn điều lệ cho Agribank.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cơ quan soạn thảo thuyết minh kỹ càng, thuyết phục hơn, đánh giá kỹ tác động đến cân đối ngân sách, cân đối nguồn thu, tháo gỡ các vướng mắc để tái cơ cấu, cổ phần hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng Agribank; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và Ủy ban Kinh tế tiến hành thẩm tra để trình Quốc hội nội dung này tại Kỳ họp tới.

Thành Trung
#