Thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động nghị viện

- Thứ Bảy, 16/09/2023, 20:33 - Chia sẻ

Thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động nghị viện bao gồm các quy định và cách thức làm việc của nghị viện để các nghị sĩ có thể tham gia và ứng dụng trực tuyến, chuyển đổi số nhiều hơn, tận dụng các nền tảng tương tác nhằm hỗ trợ đối thoại trực tiếp giữa cử tri và nghị sĩ, thúc đẩy sự tham gia của các nhóm, đặc biệt là giới trẻ vào các hoạt động nghị viện.

Tại phiên bế mạc Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 chiều nay, Hội nghị đã nghe các báo cáo viên trình bày báo cáo tổng kết các phiên họp chuyên đề của Hội nghị.

Thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động nghị viện -1
Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật Hoàng Minh Hiếu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Khánh

Trong đó, Báo cáo Phiên thảo luận chuyên đề 1 về “Chuyển đổi số”, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật Hoàng Minh Hiếu nêu rõ, trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã tham gia Phiên thảo luận chuyên đề 1 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Nghị viện Tonga, Thành viên Ban Lãnh đạo Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU Lord Fakafanuavà Nghị sĩ Algeria, Thành viên Ban Lãnh đạo Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU Mohamed Anouar Bouchouit.

Các tham luận và ý kiến thảo luận tập trung trao đổi nhằm: hoàn thiện thể chế, chính sách trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi số nhằm tăng cường các cơ hội phát triển kinh tế bền vững; chia sẻ kinh nghiệm của nghị viện các nước trong công tác lập pháp, giám sát và vai trò của các nghị sỹ trẻ nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Cùng đó, các ý kiến đã chia sẻ những tiến bộ đạt được trong việc chuyển đổi số hoạt động của nghị viện và thúc đẩy kinh tế số, xã hội số. Trong đó, nhấn mạnh về hoàn thiện thể chế trong đổi mới, thử nghiệm các mô hình mới, triển khai các ứng dụng mới, các nền tảng số để tăng tốc chuyển đổi số; phổ cập kết nối số, đào tạo, nâng cao nhận thức số, văn hóa số và kỹ năng số cho người dân đặc biệt là giới trẻ, thu hẹp khoảng cách số và bảo đảm tiếp cận công nghệ công bằng hướng tới mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau trong môi trường số, vì sự phát triển bền vững. 

“Trên cơ sở các ý kiến trao đổi, chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao kinh nghiệm của các nước trong xây dựng chính sách, pháp luật và thành tựu đã đạt được trong chuyển đổi số, vai trò của các nghị sĩ thúc đẩy quá trình này”, đại biểu Hoàng Minh Hiếu nhấn mạnh.

Cũng theo đại biểu Hoàng Minh Hiếu, phiên thảo luận đã đề ra 7 kiến nghị:

Thứ nhất, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động nghị viện bao gồm các quy định và cách thức làm việc của nghị viện để các nghị sĩ có thể tham gia và ứng dụng trực tuyến, chuyển đổi số nhiều hơn, tận dụng các nền tảng tương tác nhằm hỗ trợ đối thoại trực tiếp giữa cử tri và nghị sĩ, thúc đẩy sự tham gia của các nhóm, đặc biệt là giới trẻ vào các hoạt động nghị viện.

Thứ hai, nghiên cứu thành lập hoặc củng cố các ủy ban thuộc nghị viện hướng tới tương lai, chẳng hạn như Ủy ban Tương lai và các cơ chế phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi quốc gia, để giúp nghị viện dự báo và ứng phó với các xu hướng dài hạn hoặc những mối đe dọa tiềm ẩn, đồng thời bảo đảm rằng thanh niên tham gia vào các cơ quan đó.

Thứ ba, bảo đảm tất cả các nghị sĩ được trang bị kiến thức cần thiết và được hỗ trợ kỹ thuật để tham gia đầy đủ vào các quy trình thủ tục lập pháp trực tuyến; phát triển nền tảng trợ lý ảo hỗ trợ các nghị sĩ; sử dụng công cụ AI để nâng cao chất lượng lập pháp và xây dựng thư viện số về hệ thống pháp luật của các quốc gia và công cụ tìm kiếm.

Thứ tư, xây dựng khung pháp lý phù hợp và tăng cường hợp tác quốc tế để thúc đẩy chuyển đổi số, bảo vệ chủ quyền số của các quốc gia nhằm đem lại một môi trường mạng an toàn, lành mạnh, tin cậy và bền vững.

Thứ năm, ban hành các chính sách và thủ tục phù hợp để ngăn chặn và ứng phó với các hình thức quấy rối và bạo lực trên mạng đối với các nghị sĩ, bao gồm cả bạo lực với các nữ nghị sĩ.

Thứ sáu, ủng hộ việc xây dựng các cơ chế và phương pháp thu thập thông tin, dữ liệu hiệu quả để giám sát việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) và tăng cường trách nhiệm giải trình của Chính phủ.

Thứ bảy, ủng hộ vai trò của Liên Hợp Quốc trong việc xây dựng các tiêu chuẩn, khuôn khổ pháp lý về không gian mạng, chuyển đổi số và công nghệ mới.

Minh Trang
#