Tạo chuyển biến căn bản, xây dựng Thủ đô “văn hiến - văn minh - hiện đại”

eee
Tạo chuyển biến căn bản, xây dựng Thủ đô “văn hiến - văn minh - hiện đại”
Lược ghi phát biểu của ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND TP. Hà Nội Khoá XVI
Tạo chuyển biến căn bản, xây dựng Thủ đô “văn hiến - văn minh - hiện đại” -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Qua theo dõi tình hình thực tế và nghe báo cáo của thành phố Hà Nội, tôi đánh giá rất cao quyết tâm chính trị, nỗ lực phấn đấu của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các cấp, các ngành, quân và dân Thủ đô đã đưa nền kinh tế vượt qua khó khăn, tiếp tục phục hồi và tăng trưởng.

Trong thành tựu chung của Thành phố Hà Nội có sự nỗ lực quyết tâm lớn và đóng góp rất quan trọng của HĐND các cấp thành phố. Thời gian qua đã có một “làn gió tươi mới” trong kết quả hoạt động của HĐND các tỉnh, thành phố, mà Thủ đô Hà Nội là một ví dụ tiêu biểu, điển hình.

Nhiều đổi mới, sáng tạo, sâu sát, quyết liệt, thực chất, hiệu quả
_________

Nhìn lại nửa nhiệm kỳ Khoá XVI của HĐND TP. Hà Nội, tôi muốn nhấn mạnh một số nét chính trong hoạt động của HĐND thành phố: 

Thứ nhất, HĐND thành phố và các cấp đã tham gia tích cực, trách nhiệm vào thành công rất tốt đẹp của cuộc bầu cử Quốc hội Khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong điều kiện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 diễn biến hết sức khó khăn, phức tạp. Tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên địa bàn cao, đạt 99,16%. Hà Nội đã bầu đúng, bầu đủ 29 đại biểu Quốc hội, 95 đại biểu HĐND thành phố, đảm bảo theo đúng cơ cấu, thành phần; bầu được 1.052 đại biểu HĐND quận, huyện, thị xã; bầu 10.593 đại biểu HĐND xã, thị trấn. Nhớ lại thời điểm đó cam go như thế nào chúng ta mới càng thấy được thắng lợi rất tốt đẹp của cuộc bầu cử. Đây cũng là nhân tố quyết định việc kiện toàn bộ máy của Thủ đô. Sở dĩ chúng ta đạt được những kết quả rất quan trọng như vừa qua cũng xuất phát điểm từ nhân tố quan trọng này. 

Thứ hai, HĐND thành phố đã bám sát, kịp thời quán triệt, thể chế hóa và tổ chức tốt việc thực hiện các chủ trương, chính sách Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, luật, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ.

Điểm nổi bật của nhiệm kỳ này là Đảng đoàn HĐND, Thường trực HĐND thành phố đã đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành và triển khai thực hiện Đề án số 15-ĐA/TU ngày 12.5.2022 về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội”, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trong việc thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống, kiểm soát thành công dịch Covid-19, vừa nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây cũng là nét đặc sắc không phải địa phương nào cũng làm được, vừa thể hiện vai trò lãnh đạo của cấp ủy, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đối với công tác này, vừa cho thấy tính bài bản trong cả nhiệm kỳ. 

Thứ ba, hoạt động của HĐND thành phố có nhiều đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng ngày càng thực chất, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Với phương châm “sâu sát, quyết liệt, thực chất, hiệu quả”, HĐND thành phố đã ban hành Kế hoạch định hướng xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật nhiệm kỳ 2021-2026 và hằng năm theo tinh thần Kết luận 19 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 81 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND đã ban hành 110 nghị quyết, trong đó có 41 nghị quyết quy phạm pháp luật.

Hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND thành phố ngày càng đi vào chiều sâu; chất lượng thẩm tra được nâng lên; báo cáo thẩm tra thể hiện chính kiến và trách nhiệm rõ ràng hơn, là yếu tố quan trọng để HĐND thành phố ban hành được nhiều cơ chế, chính sách, biện pháp có chất lượng cao, kịp thời, hiệu quả thiết thực và khả thi, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn và giải quyết những vấn đề phát sinh, đột xuất.

eee
Quang cảnh khai mạc kỳ họp. Ảnh: Lâm Hiển

Ngay đầu nhiệm kỳ này, Quốc hội đã trình Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 19 về định hướng chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của cả nhiệm kỳ để bảo đảm tính chủ động trong công tác lập pháp. HĐND thành phố cũng trình Ban Thường vụ Thành ủy định hướng xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật cho cả nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là nét rất mới, đặc biệt của HĐND TP. Hà Nội. 

Hoạt động giám sát được đổi mới theo hướng tăng cường giám sát chuyên đề đối với các vấn đề được dư luận quan tâm; tăng giải trình, làm rõ vấn đề phức tạp, bất cập; tăng cường giám sát của các Ban, Tổ đại biểu HĐND thành phố, bảo đảm thực chất, định rõ kết quả, trách nhiệm, linh hoạt, hiệu lực, hiệu quả, ngày càng công khai, minh bạch hơn, huy động được sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội, các cấp, các ngành, các chuyên gia, nhà khoa học… đối với cả hoạt động giám sát chuyên đề, chất vấn và trả lời chất vấn cũng như các hoạt động giám sát khác. Hoạt động tiếp xúc cử tri được tổ chức dưới nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp như: kết hợp trực tiếp với trực tuyến, qua đường dây tiếp nhận ý kiến cử tri, tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri có đại biểu HĐND ba cấp cùng dự… 

Các kỳ họp HĐND được tổ chức hợp lý, khoa học, bảo đảm kịp thời, thực chất và hiệu quả, kịp thời giải quyết những nội dung phát sinh hoặc công việc đột xuất trong điều kiện phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội gặp nhiều rào cản phải tháo gỡ hoặc cần triển khai thực hiện các chủ trương mới của Trung ương (đã tổ chức thành công 4 kỳ họp thường lệ, 7 kỳ họp chuyên đề). Tiếp tục có nhiều cải tiến như: nội dung được chuẩn bị kỹ lưỡng, “từ sớm, từ xa”; giảm thời gian đọc báo cáo, tăng thời gian chất vấn, thảo luận; công tác điều hành linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm hơn, làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, phát huy cao nhất tâm huyết, trí tuệ, kinh nghiệm của đại biểu; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số các hoạt động của HĐND...

Công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của HĐND được quan tâm đẩy mạnh, qua đó, nhận được nhiều ý kiến, kiến nghị xác đáng của người dân và cử tri, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền cũng như bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Thứ tư, cơ cấu tổ chức của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND đã được quan tâm kiện toàn kịp thời, bảo đảm tính ổn định, tích cực và chủ động thực hiện chức năng theo luật định, nâng cao trách nhiệm trước Nhân dân. Hà Nội đã phát huy tốt vai trò của các đại biểu chuyên trách, đặc biệt, số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP. Hà Nội được tăng tối đa là 19 người, cao nhất từ trước đến nay theo Nghị quyết số 160/2021/QH14 của Quốc hội về thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách, cũng tạo điều kiện thuận lợi để HĐND phân công, bố trí từng đại biểu chuyên trách theo dõi từng nhóm nội dung với từng lĩnh vực cụ thể, giúp cho hoạt động của HĐND các cấp được sâu hơn, rộng hơn và chất lượng, hiệu lực, hiệu quả được nâng cao hơn.

Tạo chuyển biến căn bản, xây dựng Thủ đô “văn hiến - văn minh - hiện đại” -0

Thứ năm, công tác phối hợp giữa HĐND, Thường trực HĐND thành phố và các cơ quan, tổ chức hữu quan được tăng cường, ngày càng tăng tính chủ động, tích cực và hiệu quả. Thường trực HĐND thành phố đã ký kết Quy chế phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; tăng cường hợp tác, mở rộng quan hệ đối ngoại với HĐND các địa phương của nước bạn Lào. Tích cực phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố để triển khai hiệu quả các hoạt động giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhất là các cuộc giám sát chuyên đề. Hà Nội luôn có đóng góp quan trọng, rất tích cực và có hiệu quả cao như: chuyên đề về công tác quy hoạch; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...; phối hợp tổ chức thành công tốt đẹp Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND (Giải Diên Hồng) mùa thứ nhất vừa qua. 

Về phía Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, luôn quan tâm, duy trì mối quan hệ chặt chẽ với HĐND các tỉnh, thành phố nói chung và TP. Hà Nội nói riêng, thể hiện ở việc: mời Thường trực HĐND thành phố dự thính các phiên họp tại kỳ họp Quốc hội; có nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả để giám sát, hướng dẫn hoạt động của HĐND; ban hành Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12.9.2022 về “Hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ Đại biểu HĐND và đại biểu HĐND” nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất, chuẩn hoá, lan toả sự đổi mới trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của cơ quan dân cử từ Quốc hội tới HĐND các cấp.

Hằng năm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác HĐND; ban hành kế hoạch bồi dưỡng đại biểu HĐND và nhiều văn bản hướng dẫn khác; chỉ đạo Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham mưu xây dựng Quy chế làm việc mẫu của HĐND và phối hợp tốt với HĐND thành phố Hà Nội trong việc tổ chức triển khai các hoạt động bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn kỹ năng, kiến thức cho đại biểu HĐND các cấp của Thành phố.

eee -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu chụp ảnh tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố Hà Nội Khoá XVI
HĐND Thủ đô phải thực sự là điểm sáng, hình mẫu trong cả nước
_________

Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII đã đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nửa cuối của nhiệm kỳ. TP. Hà Nội không thể chủ quan, thỏa mãn và cũng còn rất nhiều việc phải làm, phải có những bước đi, giải pháp mạnh mẽ hơn, quyết liệt, đột phá hơn nhằm tạo chuyển biến căn bản và kết quả cao hơn nữa không chỉ là so với bình quân chung của quốc gia, mà phải so sánh với các địa phương khác đang dẫn đầu cả nước, đặc biệt, phải có tư duy so sánh cạnh tranh khu vực và quốc tế để tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và mục tiêu xây dựng Thủ đô theo Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5.5.2022 của Bộ Chính trị là Thành phố “Văn hiến - văn minh - hiện đại”; đến năm 2030, trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới; đến năm 2045, là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hoà; tiêu biểu cho cả nước; có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. 

Các mục tiêu trên đây là rất cao, rất lớn, nhưng phải đặt mình trong mối quan hệ với Thủ đô của các nước trong khu vực và thế giới để có động lực phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Quốc hội đã quyết định bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 (dự kiến cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Sáu và thông qua tại Kỳ họp thứ Bảy) nhằm tạo nền tảng, cơ sở pháp lý quan trọng để Hà Nội có bước phát triển mới, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, đáp ứng sự kỳ vọng của Nhân dân.

Tạo chuyển biến căn bản, xây dựng Thủ đô “văn hiến - văn minh - hiện đại”
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Tôi cơ bản thống nhất với những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được báo cáo tại Kỳ họp, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục bám sát, quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa, tổ chức tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị để cụ thể hóa, thể chế hóa thành Chương trình, Kế hoạch, Đề án, Nghị quyết của HĐND Thành phố trong từng lĩnh vực; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND để thực sự là “điểm sáng”, “hình mẫu” trong tổ chức hoạt động của HĐND các tỉnh, thành phố cả nước.

Chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu lực của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu HĐND thành phố và các cấp trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, bảo đảm thực hiện kịp thời các quy định và quyết định của cơ quan Nhà nước cấp trên và của từng địa phương; giám sát việc thi hành pháp luật, giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, thành phố và cấp dưới theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 594 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phấn đấu tạo chuyển biến rõ rệt và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, từ đó làm tốt nhiệm vụ kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí ở địa phương.

Đồng thời, để các Nghị quyết của HĐND thành phố thông qua tại Kỳ họp này sớm đi vào cuộc sống, được thực hiện nhất quán, kịp thời và phát huy hiệu lực, hiệu quả, đề nghị Thường trực HĐND thành phố phối hợp với UBND, các cơ quan, tổ chức hữu quan nghiên cứu tổ chức hội nghị hoặc hình thức phù hợp nhằm quán triệt và triển khai các Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp này và đưa nội dung này thành hoạt động định kỳ sau mỗi kỳ họp của HĐND. Tháng 8 tới Quốc hội cũng sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc đầu tiên triển khai các luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Năm và rà soát việc triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Tạo chuyển biến căn bản, xây dựng Thủ đô “văn hiến - văn minh - hiện đại” -1

Tạo chuyển biến căn bản, xây dựng Thủ đô “văn hiến - văn minh - hiện đại” -0

Đại biểu dự khai mạc kỳ họp. Ảnh: Lâm Hiển

Bên cạnh đó, đề nghị HĐND TP. Hà Nội cần sơ kết, tổng kết rút ra các bài học kinh nghiệm, phát huy kết quả, thành tích đạt được trong nửa nhiệm kỳ để nhân rộng, đồng thời có giải pháp khắc phục hiệu quả các tồn tại, hạn chế, những điểm nghẽn, còn vướng mắc, bất cập, yếu kém mà thành phố đã thẳng thắn chỉ ra; bám sát các yêu cầu thực tiễn xây dựng và phát triển Thủ đô; tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, chia sẻ học tập kinh nghiệm với các cơ quan, tổ chức hữu quan của Thành phố, các cơ quan Trung ương và các địa phương… để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ.

Tôi cũng mong rằng, với thực tiễn hết sức sinh động, phong phú của Thủ đô, Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND TP. Hà Nội sẽ chủ động nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội hoàn thành trọng trách trong công tác xây dựng pháp luật của nhiệm kỳ, trước mắt là những dự án Luật sẽ được trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Sáu tới đây như: dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), dự án Luật Viễn thông (sửa đổi), đặc biệt là dự án Luật Đất đai (sửa đổi). 

Tạo chuyển biến căn bản, xây dựng Thủ đô “văn hiến - văn minh - hiện đại” -1
Đại biểu dự khai mạc kỳ họp. Ảnh: Lâm Hiển
Muốn có "kỳ tích sông Hồng" phải tập trung triển khai sớm quy hoạch
_________

Thứ hai, TP. Hà Nội nói chung, HĐND thành phố nói riêng cần phát huy truyền thống đoàn kết, nêu gương, đặc biệt là phải gương mẫu như Bác Hồ từng nhấn mạnh đối với hệ thống chính trị Thủ đô; có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, hiệu quả trong việc thực hiện Nghị quyết Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khóa XV để hoàn thành cao nhất, vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và kế hoạch công tác năm 2023, góp phần xứng đáng để cùng cả nước phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2023.

Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc đã được chỉ rõ, tiếp tục hoàn thiện thể chế để kiến tạo phát triển Thủ đô, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là các dự án trọng điểm, quan trọng của Thành phố như: Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội; Xây dựng hệ thống đường giao thông và các tuyến đường sắt đô thị (Nhổn – Ga Hà Nội; Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo); Đề án về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư cũ; Chương trình phát triển nhà ở TP. Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030…

Tiếp tục quan tâm, dành nguồn lực đầu tư và các cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ công nghiệp văn hoá, thể thao, du lịch; đẩy nhanh phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, vùng còn nhiều khó khăn với mục tiêu phát triển Thủ đô đồng đều, toàn diện và bền vững. Quan điểm này đã được khẳng định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII. Đề nghị Thành phố tiếp tục quan tâm hơn nữa. Cùng với phía Đông, phía Bắc cần quan tâm hơn nữa đến phía Tây, phía Nam của Thủ đô, nhất là về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, tạo sinh kế và nâng cao đời sống cho nhân dân. 

Khẩn trương hoàn thành công tác quy hoạch theo quy định tại Luật Quy hoạch và Nghị quyết của Quốc hội. Tập trung triển khai các quy hoạch đã được phê duyệt và vẫn còn có hiệu lực, nhất là sớm hiện thực hóa các quy hoạch các phân khu sông Hồng, rộng hơn nữa là phân khu sông Đuống để thay đổi căn bản diện mạo Thủ đô, tạo động lực đột phá phát triển Thủ đô. 6 phân khu đô thị sông Hồng và sông Đuống chúng ta phải mất rất nhiều thời gian, qua mấy chục năm và những nỗ lực trong mấy năm vừa qua, nhưng nếu không giải quyết được vấn đề này thì bài toán phát triển Hà Nội hiện đại, xứng tầm là rất khó. Muốn có kỳ tích sông Hồng thì phải triển khai sớm vấn đề này. 

eee
Quang cảnh khai mạc kỳ họp. Ảnh: Lâm Hiển

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường năng lực cạnh tranh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính công chức và công vụ; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc thay thế kịp thời các cán bộ công chức đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhất là người đứng đầu đơn vị, cơ quan, tổ chức…

Trên cơ cở đó, tổ chức thật tốt việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu, phê chuẩn theo Nghị quyết số 96/2023/QH15 vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Năm, bảo đảm việc lấy phiếu tín nhiệm duy nhất trong nhiệm kỳ nghiêm túc, không hình thức và đánh giá đúng về uy tín, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ. Đây cũng là một cơ sở quan trọng trong soát xét tổng thể phương hướng nhân sự đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031 và tiếp tục đổi mới công tác quy hoạch đại biểu chuyên trách nhằm xây dựng đội ngũ đại biểu kế cận thật sự coi trọng chất lượng với cơ cấu phù hợp; đồng thời, mong muốn Thành ủy Hà Nội quan tâm công tác quy hoạch cán bộ dân cử.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội như: Nghị quyết số 97/2019/QH14 về “thí điểm mô hình chính quyền đô thị”; Nghị quyết số 115/2020/QH14 về “thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân hàng đặc thù đối với Thành phố Hà Nội”; Nghị quyết số 160/2021/QH14 về “thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội”.

Vừa qua, TP. Hà Nội đã tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo các Nghị quyết của Quốc hội. Việc thực hiện mô hình chính quyền các cấp như hiện nay của TP. Hà Nội là hiệu quả và phù hợp với thực tiễn Thành phố. Mô hình, cách làm của Hà Nội thận trọng nhưng hiệu quả. Nghị quyết số 15 vừa qua của Bộ Chính trị đã khẳng định điều này. Trên nền tảng đó, Thành phố tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để luật hoá; tập trung quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Trung ương để sớm hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ Sáu và thông qua tại Kỳ họp thứ Bảy theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Tại Kỳ họp thứ 12, HĐND TP. Hà Nội xem xét, quyết định các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và nhiều nội dung rất quan trọng về đầu tư công; bảng giá các loại đất; mức chi; chính sách miễn, giảm phí, lệ phí thuộc thẩm quyền... Tôi tin tưởng rằng, với kết quả đạt được tại Kỳ họp, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, nắm chắc cơ hội, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và cả nhiệm kỳ.

Với tinh thần Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước, bản thân Thủ đô và cả nước mong muốn và tin tưởng rằng, Hà Nội phải có bước phát triển đột phá hơn, mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới để xứng tầm với vị trí, vai trò đặc biệt của Thủ đô. HĐND thành phố Hà Nội khẳng định ngày càng vững chắc vị trí, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước, đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân TP. Hà Nội. 

* Đầu đề do Báo Đại biểu Nhân dân đặt

Quỳnh Chi lược ghi
Duy Thông trình bày