Một số hình ảnh Lễ khai mạc Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

- Thứ Sáu, 15/09/2023, 09:32 - Chia sẻ

Sáng 15.9, Lễ khai mạc Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 với chủ đề: “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo” diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

#