HĐND Thành phố Hà Nội kịp thời lan tỏa những đổi mới trong hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

HĐND Thành phố Hà Nội kịp thời lan tỏa những đổi mới trong hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội -0

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KỊP THỜI LAN TỎA NHỮNG ĐỔI MỚI TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
*****

Lời tòa soạn: Sáng nay, 1.7, HĐND TP. Hà Nội Khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 17. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự và phát biểu chỉ đạo.

Thưa Chủ tọa Kỳ họp,

Thưa các đồng chí lãnh đạo thành phố, đại diện lãnh đạo các ban, Bộ, ngành Trung ương,

Thưa các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, các vị đại biểu HĐND TP. Hà Nội, các vị đại biểu, khách quý và toàn thể cử tri, Nhân dân Thủ đô,

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự Kỳ họp thứ 17, HĐND TP. Hà Nội
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại kỳ họp
1. Kỳ họp thứ 17 của HĐND TP. Hà Nội diễn ra ngay sau thành công tốt đẹp của Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV. Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay (thông qua 11 luật, 21 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu với 11 dự án luật và nhiều nội dung quan trọng khác). Trong đó, có 3 nội dung liên quan trực tiếp, đặc biệt quan trọng với Thủ đô Hà Nội là: Quốc hội cho ý kiến đối với Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và đặc biệt Quốc hội đã xem xét và thông qua dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) với tỷ lệ rất cao (95,06%) có ý nghĩa lịch sử với nhiều quy định vượt trội, có tính đột phá nhằm thúc đẩy xây dựng phát triển Thủ đô, để Thủ đô vươn tầm phát triển xứng đáng là đô thị đặc biệt, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, hội nhập quốc tế có vai trò dẫn dắt sự phát triển chung của cả nước, thực hiện được những quan điểm, mục tiêu, các định hướng lớn đã được xác định tại Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng đặc biệt trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là xây dựng, phát triển Thủ đô “Văn hiến, Văn minh, Hiện đại”.
Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi trân trọng gửi đến các đồng chí lãnh đạo TP. Hà Nội, các đại biểu, các vị đại biểu HĐND thành phố, cùng toàn thể các đồng chí, quý vị đại biểu, cử tri và Nhân dân Thủ đô những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc kỳ họp lần thứ 17 của HĐND TP. Hà Nội thành công tốt đẹp!
Kính thưa quý vị đại biểu và các đồng chí
2. Thực hiện phương châm hành động “Đổi mới, sâu sát, khoa học, hiệu quả”, năm 2024 là năm tăng tốc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội rất vui mừng, phấn khởi khi thấy thời gian qua, TP. Hà Nội đã vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, đóng góp rất tích cực vào thành tựu chung của cả nước, nổi bật là: Trong 6 tháng đầu năm 2024, kinh tế vĩ mô phát triển ổn định, thu ngân sách tăng cao, các cân đối lớn được bảo đảm. Tăng trưởng GRDP ước tăng 6% (cao hơn bình quân chung cả nước); thu ngân sách nhà nước dự kiến đạt 252.054 tỷ đồng, bằng 61,7% so với dự toán và tăng 12,5% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực xuất, nhập khẩu, công nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ phục hồi và tăng trưởng mạnh. Công tác quy hoạch được đẩy nhanh tiến độ; hạ tầng kinh tế xã hội, hạ tầng đô thị được đẩy mạnh với nhiều dự án, công trình trọng điểm; đổi mới sáng tạo, công nghiệp văn hóa đạt nhiều kết quả. An sinh xã hội được chăm lo; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Thành phố đạt nhiều kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu phát triển bền vững về kinh tế - xã hội của thành phố đều được cải thiện về thứ hạng và chất lượng. Đây là những thành tích rất phấn khởi của Thành phố, và càng ý nghĩa hơn khi chúng ta đang thi đua, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2024).
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự Kỳ họp thứ 17, HĐND TP. Hà Nội
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại kỳ họp

Trong thành tựu chung của Thành phố, có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của HĐND cùng sự đồng hành, tâm huyết, trách nhiệm của các vị ĐBQH Khóa XV. HĐND TP. Hà Nội đã luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy; thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và Đoàn ĐBQH Thành phố; chủ động, đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong hoạt động, tổ chức các kỳ họp với nhiều đổi mới, đúng luật định, khoa học, phát huy dân chủ và trí tuệ của đại biểu. HĐND thành phố thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, vị trí, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở thành phố, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, trí tuệ của cử tri và nhân dân Thủ đô với khối lượng công việc rất lớn như đã nêu trong báo cáo của Thường trực HĐND Thành phố. Trong đó 4 nội dung nổi bật trong quá trình theo dõi hoạt động của HĐND Thành phố đó là:

Thứ nhất là năng lực thể chế hoá các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, từ Trung ương Đảng đến Quốc hội, Chính phủ để tạo ra hành lang pháp lý cho hoạt động của Thành phố phát triển. Đây là nội dung rất quan trọng của HĐND Thành phố, chúng tôi đánh giá rất cao năng lực cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết của Trung ương cũng như của Thành ủy trong tạo hành lang pháp lý, cơ chế chính sách để Thành phố hoạt động). 

Thứ hai là năng lực đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân và cử tri Thủ đô. 

Thứ ba là năng lực đề xuất và phát hiện vấn đề để đề xuất với Trung ương, các cơ quan của Trung ương, với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội, Thành ủy, UBND thành phố trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐND theo Luật định. 

Thứ tư là năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của HĐND Thành phố theo Luật định, bám sát sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ. 

Cùng với đó, trong thời gian qua, HĐND Thành phố đã kịp thời lan tỏa những đổi mới trong hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết 594 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND đến HĐND các quận, huyện, thị xã và các xã thị trấn của Thành phố); đồng thời, tham gia rất trách nhiệm, tích cực, phối hợp tốt với các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thực hiện nhiệm vụ liên quan; phối hợp chặt chẽ với Đoàn ĐBQH Thành phố triển khai có hiệu quả các hoạt động giám sát chuyên đề theo chương trình, kế hoạch giám sát tối cao của Quốc hội và giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong tháng 3.2024, Thành phố đã phối hợp chặt chẽ Ban Công tác đại biểu, Văn phòng Quốc hội giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức rất thành công Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai Kế hoạch công tác năm 2024. Đây là Hội nghị có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, nhưng được diễn ra tuyệt đối an toàn, trang trọng, chu đáo, chất lượng, thiết thực, hiệu quả và được lãnh đạo Quốc hội, các tỉnh, thành phố ghi nhận và đánh giá rất cao.

HĐND Thành phố Hà Nội kịp thời lan tỏa những đổi mới trong hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và lãnh đạo thành phố Hà Nội tại phiên khai mạc kỳ họp

3. Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và hướng tới Đại hội XIV của Đảng, cũng là năm kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô. Trong bối cảnh 6 tháng cuối năm với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra cho đất nước nói chung và Thành phố nói riêng, tôi cơ bản đồng tình, nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ được nêu trong báo cáo và đề nghị HĐND thành phố tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt đầy đủ, triển khai đồng bộ và có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và của Thành phố, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để thể chế hóa, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể trong từng lĩnh vực. Đảng bộ, chính quyền chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra theo Kết luận của Trung ương về kinh tế-xã hội năm 2024, Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024 và các văn bản liên quan; đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế, quan tâm nâng cao chất lượng tăng trưởng, các chỉ số PCI, PAR INDEX, PAPI, SIPAS, HDI, HPI,  và thực hiện các chỉ tiêu phát triển năm 2024.

Thứ hai, khẩn trương quán triệt, triển khai thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi) và phối hợp với các cơ quan của Chính phủ tiếp thu ý kiến các vị ĐBQH tại Kỳ họp để hoàn thiện 2 Quy hoạch quan trọng của Thủ đô, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành theo thẩm quyền.

Luật Thủ đô (sửa đổi) với những cơ chế, chính sách đặc thù để Hà Nội phát triển đột phá tạo động lực dẫn dắt cả vùng, cả nước, trong đó thể hiện sự phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho chính quyền TP. Hà Nội, nhưng cũng đặt ra trách nhiệm cao hơn đối với chính quyền Thành phố trong việc thực hiện đồng bộ nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ và phát triển Thủ đô, đáp ứng yêu cầu của Đảng, Nhà nước và nguyện vọng của Nhân dân. Theo thống kê, trong Luật Thủ đô có trên 50 quy định nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của HĐND Thành phố. Vì vậy, tôi đề nghị TP. Hà Nội nói chung, HĐND Thành phố nói riêng nắm bắt tốt cơ hội này, hành động quyết liệt, phát huy mạnh mẽ vai trò của mình và huy động sức mạnh tổng hợp để khai thác tối đa hiệu quả của các cơ chế đặc thù nhằm khẩn trương tháo gỡ vướng mắc để thúc đẩy, phát huy các lợi thế sẵn có. Chủ động nghiên cứu, rà soát, xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai, thực hiện, trong đó cần xác định rõ lộ trình, phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan để Luật Thủ đô đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả thiết thực ngay khi có hiệu lực (từ ngày 1.1.2025).

Trong quá trình triển khai kế hoạch thực hiện, đề nghị thành phố quan tâm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong quá trình tổ chức triển khai Luật Thủ đô và các Quy hoạch của Thủ đô sau khi được phê duyệt nhằm xây dựng, phát triển Thủ đô xứng đáng với vị trí là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa; phát triển nhanh, bền vững, có sức lan tỏa để thúc đẩy vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển.

Thứ ba, đề nghị HĐND Thành phố quan tâm việc quy hoạch đội ngũ cán bộ, chuẩn bị nhân sự của HĐND, cho Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII; bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ được thực hiện trong năm 2026. Khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và cấp huyện, quan tâm thực hiện chính sách giải quyết lao động dôi dư, chính sách đãi ngộ đối với những người đương chức, những người nghỉ hưu và những người trong diện sắp xếp…

Thứ, HĐND Thành phố tiếp tục chủ động nghiên cứu, tham gia ý kiến, đóng góp tích cực cho việc xây dựng chính sách, hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương và HĐND, trọng tâm là sửa đổi Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và các Đề án liên quan trực tiếp đến hoạt động của HĐND các cấp như: việc xây dựng Đề án tiếp tục đổi mới cơ chế bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; việc ban hành Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết việc tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp; việc ban hành Quy chế làm việc mẫu của HĐND cấp tỉnh…

Thứ năm, tháng 7 này toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, bày tỏ sự tri ân đối với những người đã hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Đề nghị các cấp, các ngành của Thành phố Hà Nội phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, quan tâm tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo, thăm hỏi, động viên, nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách trên địa bàn Thành phố.

Thưa các vị đại biểu và các đồng chí,

Phát huy những kết quả đã đạt được, tôi tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, nắm vững cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2024 và cả nhiệm kỳ, xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, một lần nữa, tôi xin chúc các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội, các vị đại biểu HĐND, cử tri và Nhân dân Thủ đô thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. 

Xin trân trọng cảm ơn.

*Đầu đề do Báo Đại biểu Nhân dân đặt