Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Ninh Bình

- Thứ Sáu, 22/09/2023, 18:30 - Chia sẻ

Ngày 22.9, tại Ninh Bình, thực hiện chương trình giám sát năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kế hoạch số 13/KH-BDN của Ban Dân nguyện về tổ chức giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023 tại một số địa phương, Ban Dân nguyện đã tổ chức Đoàn giám sát do Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình làm Trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh Ninh Bình.

Cùng dự có: Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc; Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình và các sở, ngành có liên quan.

Đoàn giám sát của Ban Dân nguyện làm việc với UBND tỉnh Ninh Bình -0
Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình phát biểu

Báo cáo về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Cao Sơn cho biết, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tiếp tục được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo và luôn xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp. Tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nội dung các văn bản chỉ đạo đã bám sát quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phù hợp với thực tiễn tại địa phương.

Đoàn giám sát của Ban Dân nguyện làm việc với UBND tỉnh Ninh Bình -0
Toàn cảnh cuộc làm việc

Nhờ đó, giai đoạn từ ngày 1.8.2022 - 30.6.2023, các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp tổng số 3.517 lượt/2.977 công dân với 2.246 vụ việc, (có 51 đoàn đông người với 490 người được tiếp). Tiếp nhận 2.506 đơn (kỳ trước chuyển sang 83 đơn) và đã xử lý 2.506/2.506 đơn, gồm: 1.835 đơn đủ điều kiện xử lý; 671 đơn lưu (đơn trùng lắp, không rõ địa chỉ, mạo danh, nặc danh...). Về kết quả giải quyết khiếu nại, các cơ quan hành chính đã tiếp nhận, thụ lý giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền 40 vụ việc, đã giải quyết xong 36/40 vụ việc, 4 vụ việc đang trong thời hạn giải quyết, đạt tỷ lệ giải quyết 90%. Đồng thời, tiếp nhận 35 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết; đã xử lý, giải quyết xong 31/35 vụ việc, đạt tỷ lệ giải quyết 85,7%...

Đoàn giám sát của Ban Dân nguyện làm việc với UBND tỉnh Ninh Bình
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc phát biểu

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cũng thẳng thắn chỉ rõ, việc phân loại, xử lý đơn thư ở một số cơ quan, đơn vị còn có lúc, có việc lúng túng; việc phối hợp trong công tác giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hiệu quả chưa cao…

Đoàn giám sát của Ban Dân nguyện làm việc với UBND tỉnh Ninh Bình -0
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Cao Sơn phát 

Để công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đi vào nền nếp và hiệu quả hơn, Ninh Bình kiến nghị, Thanh tra Chính phủ sớm ban hành các Thông tư hướng dẫn thi hành về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Mở các lớp tập huấn nghiệp vụ về sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo và phần mềm Cơ sở dữ liệu Báo cáo tổng hợp; tiếp tục mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân…

Đoàn giám sát của Ban Dân nguyện làm việc với UBND tỉnh Ninh Bình
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Đoàn Thị Thanh Mai phát biểu 

Đoàn giám sát đánh giá cao việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của Ninh Bình; cho rằng, tỉnh đã ban hành các văn bản và chỉ đạo việc kiểm tra, rà soát, xem xét giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân kịp thời.

Đoàn giám sát của Ban Dân nguyện làm việc với UBND tỉnh Ninh Bình
Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và An ninh Trịnh Xuân An phát biểu 

Tuy nhiên, một số ý kiến chỉ rõ, nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh vẫn chủ yếu là những nội dung cũ phát sinh từ công tác giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, khiếu nại liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai; một số vụ việc đã được giải quyết đúng pháp luật nhưng do công dân không đồng ý với kết quả giải quyết nên đã chuyển sang tố cáo người ký văn bản giải quyết… Do đó, Đoàn giám sát đề nghị tỉnh cần làm rõ, chất lượng giải quyết các vụ việc như thế nào? Có đạt được sự đồng thuận của người dân hay không? Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về khiếu nại, tố cáo đến Nhân dân đã thật sự sâu rộng hay chưa?

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Ninh Bình trong triển khai công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; cho rằng, việc giải quyết khiếu nại trên địa bàn cơ bản thực hiện theo đúng quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục của Luật Khiếu nại, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Lưu ý tầm quan trọng của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Trưởng ban Dân nguyện đề nghị, Ninh Bình tăng cường phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các cơ quan Trung ương; huy động cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu kiện vượt cấp, có đông người tham gia. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ để giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo có tính chất phức tạp, các vụ việc công dân cố tình đeo bám khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương, gây mất an ninh, trật tự…

+ Tại cuộc làm việc, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và UBND tỉnh Ninh Bình đã thảo luận, cho ý kiến về một số vụ việc cụ thể.

Trung Thành
#