Điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 53/2017/QH14:

Đề xuất nội dung điều chỉnh theo đúng thẩm quyền của Quốc hội

- Thứ Năm, 28/09/2023, 16:45 - Chia sẻ

Chiều nay, 28.9, tiếp tục Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thảo luận về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 53/2017/QH14 ngày 24.11.2017 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu Chính phủ cần rà soát, xét xem nội dung nào thuộc diện điều chỉnh theo Nghị quyết của Quốc hội, nội dung nào thuộc công tác tổ chức thực hiện.

Đề xuất nội dung điều chỉnh theo đúng thẩm quyền của Quốc hội -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2024

Trình bày Tờ trình điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 53/2017/QH14, Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Lê Anh Tuấn cho biết có 4 nội dung đề nghị điều chỉnh gồm:

Thứ nhất, điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư dự án từ 22.938 tỷ đồng xuống 19.207,504 tỷ đồng (giảm 3.730,496 tỷ đồng so với sơ bộ tổng mức đầu tư 22.938 tỷ đồng tại Nghị quyết số 53/2017/QH14 của Quốc hội và giảm 3.648,496 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư 22.856 tỷ đồng tại Quyết định số 1487/QĐ-TTg ngày 6.11.2018 của Thủ tướng Chính phủ). Trong đó điều chỉnh tổng mức đầu tư: Giảm chi phí xây dựng hạ tầng các khu tái định cư là 1.864,135 tỷ đồng; Giảm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 1.859,1 tỷ đồng; Tăng chi phí tái lập hạ tầng ngoài ranh giới Cảng hàng không 74,739 tỷ đồng.

Đề xuất nội dung điều chỉnh theo đúng thẩm quyền của Quốc hội -3
Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Lê Anh Tuấn Trình bày tờ Trình điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 53/2017/QH14. Ảnh: Hồ Long

Thứ hai, điều chỉnh diện tích đất thu hồi là 5.317,35 ha (giảm 82 ha). Trong đó: Diện tích đất của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành là 5.000 ha; Diện tích đất khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn là 284,7 ha (tăng 2,35 ha);  Tăng diện tích đất tái lập hạ tầng ngoài ranh giới Cảng hàng không 32,65 ha; Giảm không thực hiện đầu tư đối với diện tích đất Phân khu III - Khu dân cư, tái định cư Bình Sơn 97 ha và giảm diện tích đất khu nghĩa trang 20 ha;

Thứ ba, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2024.

Thứ tư, bổ sung nội dung bố trí tái định cư các hộ dân thuộc 2 tuyến giao thông kết nối T1, T2 vào Khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn.

Đề xuất nội dung điều chỉnh theo đúng thẩm quyền của Quốc hội -1
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra sơ bộ. Ảnh: Hồ Long

Trình bày Báo cáo thẩm tra sơ bộ Tờ trình nêu trên, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu rõ, Thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng, việc xem xét điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 53/2017/QH14 là cần thiết nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý cho các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện dự án, nhất là đối với việc điều chỉnh về thời gian thực hiện dự án.

Theo quy định tại Điều 35 và khoản 3 Điều 43 Luật Đầu tư công, việc điều chỉnh các nội dung của dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ; tuy nhiên, do nội dung điều chỉnh thời gian thực hiện dự án làm thay đổi nội dung tại khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết số 53/2017/QH14 nên việc Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án là cần thiết. Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị cân nhắc việc xem xét, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đưa vào Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ Sáu, không cần ban hành một Nghị quyết riêng về điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 53/2017/QH14.

Không ban hành Nghị quyết riêng

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 53/2017/QH14 của Quốc hội cần rà soát, xem xét nội dung nào thuộc diện điều chỉnh theo Nghị quyết của Quốc hội, nội dung nào thuộc công tác tổ chức thực hiện. Đơn cử, nội dung điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2024 là cần thiết. Tuy nhiên, việc đấu thầu, tiết kiệm được kinh phí, giúp giảm tổng mức đầu tư so với dự toán thì có cần phải trình Quốc hội điều chỉnh hay không? Chủ tịch Quốc hội lưu ý, “giảm được thì tốt, hoàn lại tiền ngân sách, vậy có cần thiết phải điều chỉnh không? Hơn nữa những số liệu này đã chính xác chưa, đã được kiểm toán chưa, đủ cơ sở để điều chỉnh hay không?”.

Đề xuất nội dung điều chỉnh theo đúng thẩm quyền của Quốc hội -2
Quang cảnh Phiên họp. Ảnh: Hồ Long

Kết luận nội dung làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, điều chỉnh số liệu cho phù hợp, bảo đảm tính chính xác và thống nhất; rà soát nội dung đề xuất trình Quốc hội theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật, vấn đề nào thộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định. Đồng thời, nhất trí cho rằng, không cần thiết ban hành Nghị quyết riêng để điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 53/2017/QH14.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị, liên quan đến việc đánh giá tác động cũng như làm rõ cơ sở pháp lý đối với việc sử dụng ngân sách địa phương để hoàn trả ngân sách trung ương phần chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng Phân khu III - Khu dân cư, tái định cư Bình Sơn và giao cho địa phương quản lý, sử dụng diện tích đất đã thu hồi theo đúng mục đích thu hồi của Dự án, Chính phủ nên làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai giải quyết theo thẩm quyền. Vấn đề nào vượt thẩm quyền thì báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cùng với đó, Chính phủ cần tiếp tục đánh giá việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2024 có ảnh hưởng như thế nào đến thời gian, lộ trình thực hiện giai đoạn I của dự án nêu tại Nghị quyết 94/2015/QH13 về chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Quốc hội ban hành.

Hoàng Ngọc
#