Đại hội Công đoàn Vụ Tổng hợp nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Thứ Sáu, 26/05/2023, 15:08 - Chia sẻ

Chiều 26.5, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 22 Hùng Vương, Hà Nội, Vụ Tổng hợp, Văn phòng Quốc hội tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Dự Đại hội có: Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Văn phòng Quốc hội Trần Hoài Nam; Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội Phùng Khắc Khoa; Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổng hợp Trịnh Ngọc Tuấn; cán bộ, đoàn viên công đoàn Vụ Tổng hợp.

Quang cảnh Đại hội
Quang cảnh Đại hội

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn của đại dịch Covid-19, nhưng với sự nỗ lực, đoàn kết, tập thể Công đoàn Vụ Tổng hợp đã bám sát Nghị quyết Đại hội Công đoàn Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 để triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, cũng như các nhiệm vụ đột xuất. Công đoàn viên Công đoàn Vụ Tổng hợp luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu và sự nỗ lực để đạt được các mục tiêu trong công việc gắn với chức trách, nhiệm vụ của người công chức. Trước khối lượng công việc rất lớn, trong đó có những công việc khó, mới, yêu cầu cao, nhưng với tinh thần trách nhiệm cùng sự quyết tâm cao, Công đoàn Vụ đã tập hợp, đoàn kết công chức, đoàn viên khắc phục vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, được lãnh đạo ghi nhận và đánh giá cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác của Công đoàn Vụ cũng có một số hạn chế cần khắc phục như: việc tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị đôi lúc còn bị động, một số nhiệm vụ triển khai còn bị chậm tiến độ đề ra; chưa đề xuất được giải pháp hữu hiệu để cải thiện đáng kể đời sống của công đoàn viên; việc tổ chức cho các công đoàn viên đi nghỉ dưỡng hàng năm còn gặp nhiều khó khăn…

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Vụ Tổng hợp xác định, tiếp tục phát huy kết quả đạt được của các nhiệm kỳ trước, tăng cường tham gia xây dựng chính sách pháp luật; nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, đoàn viên công đoàn; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nhằm xây dựng đội ngũ công chức, đoàn viên “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, xây dựng môi trường làm việc “sáng, xanh, sạch, đẹp”; tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội Phùng Khắc Khoa phát biểu chỉ đạo Đại hội
Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội Phùng Khắc Khoa phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội Phùng Khắc Khoa biểu dương Công đoàn Vụ Tổng hợp trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tạo điều kiện của Chi ủy, lãnh đạo Vụ đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2023 đề ra, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Các đại biểu chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Vụ Tổng hợp nhiệm kỳ 2023 - 2028
Các đại biểu chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Vụ Tổng hợp nhiệm kỳ 2023 - 2028

Để thực hiện thắng lợi các phương hướng, nhiệm vụ và Nghị quyết Đại hội công đoàn Vụ Tổng hợp nhiệm kỳ tới, Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội đề nghị, Công đoàn Vụ Tổng hợp cần tiếp tục phát huy vai trò trong việc nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho công chức, đoàn viên tin tưởng và thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; chương trình, kế hoạch công tác, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị hàng năm. Tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa đưa nghị quyết Đại hội đảng các cấp và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp vào công tác tham mưu, xây dựng chính sách pháp luật bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của công đoàn, trong tham gia quản lý đơn vị; tích cực triển khai, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và Công đoàn các cấp phát động.

Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội Phùng Khắc Khoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Vụ Tổng hợp nhiệm kỳ 2023 - 2028
Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội Phùng Khắc Khoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Vụ Tổng hợp nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Tổng hợp nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 2 thành viên. Trong đó, bà Nguyễn Hạnh Thu - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp là Chủ tịch Công đoàn; ông Dương Phúc Thưởng - Chuyên viên Vụ Tổng hợp là Phó Chủ tịch Công đoàn.

Minh Trang
#