Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Chưa thống nhất về phạm vi, mức độ chi tiết

- Thứ Ba, 11/06/2024, 17:50 - Chia sẻ

Trong phiên thảo luận chiều nay, 11.6, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị các cơ quan tiếp tục rà soát, điều chỉnh phù hợp với các nội dung, tránh trùng lắp, chưa thống nhất về phạm vi, mức độ chi tiết của 2 quy hoạch.

Tiếp tục chương trình làm việc chiều nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

ww -1
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp. Ảnh: Hồ Long

Thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch vùng, Quy hoạch ngành quốc gia

Trình bày Báo cáo tóm tắt cho ý kiến về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Minh Sơn nêu rõ, Ủy ban Kinh tế cho rằng, quy hoạch Thủ đô và Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô có vai trò, ý nghĩa quan trọng, tạo lập không gian phát triển mới, động lực mới và giá trị mới để xây dựng Thủ đô trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn; phát triển nhanh, bền vững, tạo sức lan tỏa; góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng đặc biệt trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là xây dựng, phát triển Thủ đô “Văn hiến, Văn minh, Hiện đại”.

Theo đó, Quy hoạch Thủ đô và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đã được xây dựng công phu, khoa học, thể hiện được tầm nhìn, khát vọng xây dựng Thủ đô phát triển “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

ww -2
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Minh Sơn trình bày Báo cáo tóm tắt cho ý kiến về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Ảnh: Hồ Long

Tuy nhiên, qua rà soát 2 bản quy hoạch này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho biết, có nhiều nội dung trùng lặp, chưa thống nhất về phạm vi, mức độ chi tiết, do đó có thể dẫn đến chồng chéo, mâu thuẫn và gây khó khăn trong việc lập, quản lý và thực hiện quy hoạch.

Vì vậy, đề nghị các cơ quan lập, thẩm định các quy hoạch này cần có sự phối hợp chặt chẽ để tiếp tục rà soát, hoàn thiện, bảo đảm nguyên tắc Quy hoạch Thủ đô là căn cứ để lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô. Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô là quy hoạch cụ thể hóa, chi tiết hơn Quy hoạch Thủ đô và việc điều chỉnh phải thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch Thủ đô, Quy hoạch vùng, Quy hoạch ngành quốc gia, Quy hoạch tổng thể quốc gia.

Quy hoạch phải có độ mở, không quá chi tiết, cụ thể

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 còn có mâu thuẫn, cần tiếp tục được chỉnh sửa. Đáng lưu ý, hai quy hoạch này còn có mâu thuẫn với các quy hoạch khác như quy hoạch ngành. Do vậy, cần rà soát để 2 quy hoạch này khớp với nhau, khớp với Luật Thủ đô và khớp với các quy hoạch khác đã được phê duyệt.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, hai quy hoạch phải "động và mở", quy hoạch phải có độ thoáng, chứ quy hoạch quá chi tiết, cụ thể thì rất khó, sẽ phải thường xuyên điều chỉnh.

ww -3
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Hồ Long

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị các cơ quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện, bảo đảm nguyên tắc quy hoạch Thủ đô là căn cứ để lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung của Thủ đô; Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô là quy hoạch cụ thể hóa, chi tiết hơn quy hoạch Thủ đô và điều chỉnh phù hợp với các nội dung, tránh trùng lắp, chưa thống nhất về phạm vi, mức độ chi tiết của 2 quy hoạch, bảo đảm theo đúng thứ bậc quy hoạch và pháp luật về quy hoạch.

Rà soát, hoàn thiện bảo đảm 2 quy hoạch này phù hợp, tương thích với dự thảo Luật Thủ đô đang sửa đổi. Rà soát kỹ các nội dung cụ thể được cơ quan thẩm tra nêu trong Báo cáo thẩm tra đối với quy hoạch Thủ đô Hà Nội. Bổ sung đánh giá số liệu cụ thể đối với hiện hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, làm rõ hơn tình trạng ùn tắc giao thông, ngập úng đô thị, quỹ đất dành cho giao thông, tính đồng bộ giữa các phương thức vận tải, việc liên kết giữa các ngành…

ww -0
Các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: Hồ Long

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, đánh giá kỹ hơn điểm nghẽn, tồn tại, hạn chế của các quy hoạch thời kỳ trước để hoàn thiện quy hoạch Thủ đô, cụ thể hơn mục tiêu phát triển và bổ sung chỉ tiêu về văn hóa, môi trường. Nghiên cứu chỉnh lý để lựa chọn ngành quan trọng tương ứng với các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá phát triển, tránh dàn trải. Đối với đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung của Hà Nội bổ sung một số nội dung dự báo, dự kiến như dự báo về dân số cho phù hợp với thời kỳ, tầm nhìn mới của quy hoạch…

Hoàng Ngọc
#