Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị giao ban Lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

- Thứ Tư, 03/04/2024, 15:34 - Chia sẻ

Chiều 3.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì Hội nghị giao ban giữa Lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị giao ban lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tại hội nghị. Ảnh: Hồ Long

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội... 

Ưu tiên các vấn đề cấp bách, có khả năng chuẩn bị kịp và bảo đảm chất lượng  

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tăng cường tổ chức các hội nghị giao ban định kỳ hàng quý giữa lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm tăng cường chức năng điều hòa, phối hợp thực hiện các hoạt động của Quốc hội. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị giao ban lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Tại hội nghị lần này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 3 và quý I.2024 của lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó, đánh giá toàn diện trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền, công tác đối ngoại, công tác dân nguyện, thông tin, truyền thông, công tác điều hòa, phối hợp thực hiện nhiệm vụ, bao gồm cả phối hợp bên trong giữa các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và phối hợp bên ngoài với các cơ quan Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, MTTQ, Kiểm toán Nhà nước và các chủ thể khác trong hệ thống chính trị...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị giao ban lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội -0
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hồ Long

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý việc rà soát, đánh giá tiến độ, chất lượng các công việc và những vấn đề còn hạn chế, tồn tại, chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và bài học kinh nghiệm để kịp thời tháo gỡ, khắc phục.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung rà soát các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4 và quý II.2024. Với khối lượng công việc dự kiến rất lớn, Chủ tịch Quốc hội lưu ý phải tính toán, xác định nhiệm vụ nào là cấp bách, nhiệm vụ nào phải ưu tiên trước. Theo đó, tại Phiên họp thứ 32, 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cần ưu tiên các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Bảy, các nội dung cấp bách và nội dung có khả năng chuẩn bị kịp, bảo đảm về tiến độ và chất lượng. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị giao ban lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội -0
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Báo cáo tại phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, trong tháng 3.2024, dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, tích cực, chủ động, tập trung cao độ và triển khai toàn diện các công việc để sớm hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm 2024 ngay từ quý I; đồng thời, đã xử lý kịp thời, hiệu quả những công việc gấp, mới phát sinh, nổi bật là tổ chức thành công Kỳ họp bất thường lần thứ Sáu, Quốc hội Khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị giao ban lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội -0
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày báo cáo. Ảnh: Hồ Long

Các cơ quan cũng đã tham mưu triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; triển khai thực hiện có hiệu quả ý kiến kết luận của lãnh đạo chủ chốt; chỉ đạo thực hiện tốt công tác đại biểu, công tác dân nguyện, công tác nghiên cứu khoa học và công tác văn phòng...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị giao ban lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội -0
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Đánh giá chung quý I.2024, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nêu rõ, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự chỉ đạo sát sao của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các cơ quan đã bám sát chương trình, kế hoạch toàn khóa của Đảng đoàn Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo chủ chốt, nỗ lực, đoàn kết, khẩn trương, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ của năm 2024 với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, chuẩn bị từ sớm, từ xa và đạt được những kết quả nổi bật. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị giao ban lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội -0
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Trong đó, các cơ quan đã tham mưu, phục vụ tổ chức thành công 2 Kỳ họp bất thường của Quốc hội, 8 phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xem xét, thông qua và cho ý kiến đối với 2 luật, 4 nghị quyết của Quốc hội, 66 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận, góp ý kiến về 8 dự án luật trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV; và 5 Hội nghị của Ủy ban Thường Vụ Quốc hội. Công tác tham mưu, phục vụ triển khai các hoạt động lập pháp tiếp tục được ưu tiên, chú trọng, chất lượng tiếp tục được nâng lên; rà soát, bổ sung 19 nhiệm vụ lập pháp mới vào Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm kịp thời triển khai các nghị quyết của Đảng và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị giao ban lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội -0
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Để đạt được những kết quả vừa qua, theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội đã quán triệt nghiêm túc, kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, sự chỉ đạo đúng đắn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; bám sát chương trình toàn khóa, hàng năm, hàng quý, đồng thời, tổ chức giao ban đánh giá thường xuyên về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra, chủ động, linh hoạt giải quyết những vấn đề đột xuất phát sinh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị giao ban Lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội -0
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Các cơ quan thống nhất cao, tuân thủ nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong mọi hoạt động, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đoàn Quốc hội, sự chỉ đạo cụ thể, sát sao, điều hòa công việc hợp lý và phát huy vai trò người đứng đầu của Chủ tịch Quốc hội, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các Phó Chủ tịch Quốc hội, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan, đơn vị. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị giao ban lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội -0
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hồ Long

Cùng với đó là sự chủ động, chuyên sâu, chuyên nghiệp, chuyên cần, chuyên tâm, chu đáo của đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan tham mưu, phục vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; vừa bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định của Hiến pháp và pháp luật, vừa thường xuyên đổi mới sáng tạo, chuẩn bị “từ sớm, từ xa” trong mọi công việc và luôn bám sát tình hình thực tiễn, yêu cầu của cuộc sống, ý chí, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và cử tri.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị giao ban Lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội -0
Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, còn một số khó khăn, hạn chế như: một số tài liệu, dự án, đề án cơ quan trình gửi đến các cơ quan của Quốc hội còn chậm, không bảo đảm thời gian để nghiên cứu, tổ chức tham vấn chuyên gia; các cơ quan phải thực hiện khối lượng công việc lớn và có nhiều văn bản phải triển khai, tham gia ý kiến gấp, nội dung chuyên sâu; bộ máy tham mưu, giúp việc còn mỏng, chưa được kiện toàn kịp thời...

Chủ động, đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ lập pháp còn lại

Về dự kiến nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4 và quý II.2024, các cơ quan tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết các Hội nghị Trung ương Đảng; ý kiến kết luận tại cuộc họp giao ban hàng tháng của lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, của lãnh đạo Quốc hội và giữa lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Triển khai và đẩy nhanh thực hiện các nội dung, đề án còn lại thuộc Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội bảo đảm tiến độ, chất lượng; tham gia ý kiến vào các nội dung, đề án theo sự phân công, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị giao ban lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội -0
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Đoàn Thị Thanh Mai phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Tham mưu, phục vụ các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và triển khai các nhiệm vụ theo Chương trình công tác quý II năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024. Trong đó, dự kiến, Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét 30 nội dung trong chương trình chính thức (có 2 nội dung cho ý kiến bằng văn bản) và 9 nội dung dự phòng; Phiên họp thứ 33 sẽ xem xét 9 nội dung trong chương trình chính thức và 3 nội dung dự phòng... 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị giao ban lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội -0
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Đặng Thuần Phong phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Các cơ quan chủ động, đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ lập pháp còn lại của nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV, triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các nội dung thuộc công tác lập pháp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị giao ban lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội -0
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Tạ Văn Hạ phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Trọng tâm là tiếp tục tập trung nghiên cứu giải trình, khẩn trương tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến của đại biểu Quốc hội tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan và hoàn thiện hồ sơ, tài liệu trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Bảy đối với 9 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết. Hoàn thiện, bảo đảm chất lượng các báo cáo thẩm tra để trình Quốc hội cho ý kiến về 11 dự án luật đã có trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; chủ động đôn đốc các cơ quan trong việc gửi hồ sơ tài liệu các nội dung trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tuân thủ yêu cầu về thời hạn theo quy định của pháp luật; tổ chức thẩm tra đối với các dự án khác trong trường hợp được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị giao ban lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội -0
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hồ Long

Tiếp tục rà soát, báo cáo, đề xuất các nhiệm vụ lập pháp mới để triển khai thực hiện kịp thời các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các nghị quyết của Quốc hội và đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị giao ban lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội -0
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hồ Long

Tiếp tục triển khai các hoạt động giám sát theo Chương trình hoạt động giám sát năm 2024, triển khai các chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo đúng tiến độ và thực hiện các hoạt động giám sát khác theo chương trình, kế hoạch, bảo đảm chất lượng, hiệu quả công tác giám sát.

Trong đó, khẩn trương thẩm tra các báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Bảy về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024; tài chính nhà nước năm 2022; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị giao ban lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội -0
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hồ Long

Thực hiện tốt công tác đại biểu, công tác dân nguyện, công tác nghiên cứu khoa học; trong đó, khẩn trương xây dựng: dự thảo “Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc mẫu của Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo “Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết việc tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp” của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; dự thảo Nghị quyết “Vị trí việc làm”; dự thảo Nghị quyết “Cải cách tiền lương”.

Xây dựng “Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện, các ngành tòa án, kiểm sát, Kiểm toán Nhà nước”; xây dựng “Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chế độ, điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu Quốc hội”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị giao ban lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội -0
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hồ Long

Tham mưu xây dựng Đề án “Đổi mới cơ chế bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp”. Thực hiện Kế hoạch số 2247-KH-BCĐ ngày 11.3.2024 của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội” theo Nghị quyết số 27- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Tiếp tục hoàn thiện nội dung dự thảo Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết về tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và giám sát việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; khẩn trương triển khai xây dựng Kế hoạch, tổ chức Phiên họp thứ nhất Ban soạn thảo xây dựng Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc thực hiện dân chủ trong nội bộ các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Hội đồng Nhân dân các cấp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị giao ban lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội -0
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hồ Long

Tiếp tục triển khai các hoạt động chuẩn bị Kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam, nghiên cứu đề tài cấp Bộ đặc biệt “Quốc hội Việt Nam - 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”, cuốn sách Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về Quốc hội và việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, “50 năm quan hệ Quốc hội Việt Nam – Lào”; biên soạn Sách Lịch sử Quốc hội tập 5; tổ chức Hội thảo Văn hóa 2024 về Chính sách và nguồn lực cho phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao; Diễn đàn Thanh niên 2024 về Chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện…

Đẩy nhanh việc thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bảo đảm đáp ứng yêu cầu công tác. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Tăng cường công tác quản lý, làm tốt công tác tư tưởng chính trị, quan tâm đến chế độ, chính sách, đời sống vật chất, tinh thần, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng, đội ngũ công chức tại các đơn vị của Văn phòng Quốc hội. Thực hiện tốt công tác đảm bảo về cơ sở vật chất, tài chính, tài sản, phương tiện, an ninh, an toàn cho các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phạm Thúy
#