Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

- Thứ Tư, 21/02/2024, 11:55 - Chia sẻ

Sáng 21.2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc làm việc của Lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Tham dự cuộc làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Lê Tấn Tới; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phạm Hoài Nam.

Cùng dự có Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh; Ban soạn thảo dự án Luật và đại diện Thường trực các cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo các bộ, ngành...

Dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp (CNQP, AN và ĐVCN) đã được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khoá XV. Theo chương trình, dự luật sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Bảy tới.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, đây là dự án Luật rất quan trọng, quá trình tiếp thu, chỉnh lý từ sau Kỳ họp thứ Sáu đến nay đã bổ sung khá nhiều điều khoản, trong đó có nhiều chính sách mới, đặc thù, vượt trội để phát triển CNQP, AN. Do đó, việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật phải hết sức kỹ lưỡng.

“Đây là cơ hội để chúng ta có thể hoàn thiện hành lang pháp lý cho sự phát triển nền CNQP, AN theo hướng lưỡng dụng, kết hợp chặt chẽ với công nghiệp dân sinh, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia như Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030 đã xác định. Dự luật này không chỉ có ý nghĩa với riêng CNQP, AN mà còn với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là việc củng cố, tăng cường tiềm lực về CNQP, AN trong bối cảnh nước ta đang phấn đấu thực hiện 2 mục tiêu phát triển 100 năm”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho biết, tại Kỳ họp thứ Sáu, dự luật đã nhận được 102 lượt ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội.

Ngay sau Kỳ họp, trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ban soạn thảo và các cơ quan hữu quan khẩn trương tập trung nghiên cứu, tổ chức nhiều cuộc làm việc, tiến hành 3 cuộc khảo sát, 3 cuộc tọa đàm chuyên sâu nhằm tham vấn chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn để tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật.

Đến nay, theo Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, dự luật mới nhất gồm 7 chương, 86 điều. So với dự luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Sáu, dự luật hiện đã bổ sung 15 điều và bỏ 2 điều, bổ sung mục 7 vào Chương II về Tổ hợp CNQP; bố cục các mục mới về phát triển CNQP, AN lưỡng dụng, chế độ chính sách về khoa học công nghệ; chỉnh sửa nội dung và kỹ thuật lập pháp ở nhiều điều, sắp xếp, bố cục lại một số điều.

Đối với những điểm mới được bổ sung, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh nêu rõ, Thường trực Ủy ban đã bám sát Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Báo cáo thẩm tra và ý kiến của các đại biểu Quốc hội cũng như kết quả khảo sát, nghiên cứu tài liệu, trao đổi thận trọng, kỹ lưỡng với cơ quan soạn thảo, các cơ quan có liên quan để nghiên cứu, thiết kế nội dung.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến cụ thể về các chính sách mới được bổ sung trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý dự luật và về kỹ thuật lập pháp.

Theo đó, các ý kiến đều nhất trí, để thể chế hóa cụ thể, đầy đủ quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng, phát triển CNQP, AN tự lực, tự cường, lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia thì cần thiết phải có các chính sách đặc thù, đột phá nhằm tạo ra những cơ chế vượt trội, khả thi thúc đẩy phát triển CNQP, AN.

Tuy nhiên, các ý kiến cũng đề nghị cần tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ lưỡng, chọn lọc đích đáng những chính sách thực sự vượt trội, khả thi, nhất là các chính sách về đầu tư, thuế... để vừa bảo đảm tính đặc thù vừa bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao ý kiến của các đại biểu tại cuộc làm việc; ghi nhận sự nỗ lực, tâm huyết và trách nhiệm cao của Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh trong giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, trong đó đã nghiên cứu, đề xuất bổ sung nhiều chính sách mới, vượt trội so với dự thảo Luật trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Sáu nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng ta về lĩnh vực này cũng như về chiến lược xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ tịch Quốc hội nhất trí cho rằng, đây là dự luật khó bởi luật “gốc” về công nghiệp quốc gia hiện chưa có; hai Pháp lệnh về CNQP và ĐVCN cũng đã được ban hành từ khá lâu, nhiều quy định đã không còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn và các quan điểm, chủ trương mới của Đảng. Vì vậy, dự luật này khó có thể quy định chi tiết, cụ thể tất cả các nội dung mà nên chấp nhận việc sẽ có những quy định mang tính chất nguyên tắc, khung để làm cơ sở cho việc quy định cụ thể hơn trong các luật liên quan hoặc hướng dẫn chi tiết tại các văn bản dưới luật.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các Ủy ban của Quốc hội và các bộ, ngành liên quan tiếp thu tối đa ý kiến tại cuộc làm việc, giải trình thoả đáng, lựa chọn phương án tối ưu để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật.

Phạm Thúy
#