Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật

Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

- Thứ Hai, 01/04/2024, 16:46 - Chia sẻ

Chiều 1.4, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vị trí việc làm đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương, cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại phiên họp, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt vị trí việc làm các cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tờ trình bao gồm các nội dung: danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực của đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; danh mục vị trí việc làm của Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp; vị trí việc làm trong cơ quan HĐND cấp tỉnh, cấp huyện và Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố...

Qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự cố gắng, trách nhiệm của Ban Công tác đại biểu, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp trong việc bước đầu xây dựng và triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, chuẩn bị hồ sơ, báo cáo về vị trí việc làm... Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng các văn bản về tiền lương, hướng tới việc cải cách tiền lương từ tháng 7.2024 theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Trung ương.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị, cần làm rõ thẩm quyền cho ý kiến hay phê duyệt hoặc ý kiến của các cơ quan có liên quan như: Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế, Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện chính sách cải cách tiền lương… Đặc biệt, cần có sự phân công ý kiến thẩm tra của các Ủy ban của Quốc hội có liên quan.

Thống nhất về nguyên tắc một số nội dung trong Tờ trình của Ban Công tác đại biểu về vị trí việc làm của đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho rằng, cần xem xét thêm về đề xuất bổ sung danh mục vị trí việc làm đối với 2 vị trí việc làm: Phó Tổng Thư ký Quốc hội và Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Kiểm toán Nhà nước tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm hoàn thiện, phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, vị trí việc làm cơ quan mình; lưu ý kịp thời bổ sung những nội dung có thể phát sinh liên quan đến luật, quy định đang chuẩn bị có điều chỉnh và bổ sung.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị, Ban Công tác đại biểu khẩn trương tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, danh mục, bản mô tả công việc, khung năng lực của vị trí việc làm của đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã phân công các cơ quan có liên quan phối hợp với Ban Công tác đại biểu thẩm tra các nội dung thuộc phạm vi phụ trách. 

Thanh Chi
#