Bảo đảm tiếp công dân chu đáo, an toàn, hiệu quả trong Kỳ họp thứ Ba

- 10:55, 13/05/2022

Sáng 13.5, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, Ban Dân nguyện đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV.

Bảo đảm tiếp công dân chu đáo, an toàn, hiệu quả trong Kỳ họp thứ Ba -0

Tham dự Hội nghị có đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Ban Công tác đại biểu, Văn phòng Quốc hội; đại diện Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ban Tiếp công dân Trung ương; đại diện UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân của thành phố Hà Nội, các tỉnh Bắc Ninh, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hưng Yên…

Hội nghị đã ban kế hoạch phối hợp cụ thể giữa các cơ quan tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ Ba nhằm thực hiện công tác này chu đáo, an toàn, hiệu quả trong thời gian diễn ra Kỳ họp và khi có yêu cầu đột xuất; bảo đảm các công dân đều được tiếp theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giữa các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương, giữa các cơ quan Trung ương và chính quyền các tỉnh, thành phố, giữa Ban Dân nguyện với các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành có liên quan và UBND các tỉnh, thành phố. Tăng cường trao đổi thông tin, dự báo tình hình để chủ động phòng, ngừa xử lý các tình huống phức tạp, phục vụ các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH, đại biểu Quốc hội tiếp công dân trong thời gian diễn ra Kỳ họp.

Tại Hội nghị, đại diện Ban Tiếp công dân Trung ương khẳng định, để phục vụ tốt Kỳ họp thứ Ba, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Trung ương và địa phương; tăng cường bố trí cán bộ, công chức có kinh nghiệm để tiếp công dân khi có đoàn khiếu kiện đông người; đôn đốc các địa phương trong thực hiện kết luận các buổi tiếp công dân định kỳ…

Đánh giá cao Hội nghị phối hợp thực hiện tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ Ba do Ban Dân nguyện tổ chức, các đại biểu cho rằng, nhân sự kiện này các bộ ngành liên quan và chính quyền địa phương cần trao đổi kỹ lưỡng để xác định rõ trách nhiệm của mình trong từng vụ việc, phối hợp chặt chẽ hơn nữa để góp phần giải quyết dứt điểm một số vụ việc kéo dài. Để thực hiện hiệu quả các công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu kiện, nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh, sự phối hợp thực hiện giữa các cơ quan, đơn vị có vai trò rất quan trọng; Thanh tra Chính phủ quan tâm sớm kiện toàn trang thiết bị ở trụ sở tiếp công dân tại các địa phương; tăng cường giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật cho người dân…

Phát biểu kết luận, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình khẳng định, sau Hội nghị này, Ban Dân nguyện sẽ chính thức phát hành Kế hoạch tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV; gửi Kế hoạch đến chính quyền các địa phương, một số bộ ngành, cơ quan Trung ương có liên quan.

Trưởng Ban Dân nguyện cũng đề nghị, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ cần tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố có kế hoạch tiếp công dân, tập trung đối thoại, giải quyết yêu cầu của công dân thuộc thẩm quyền của mình, giúp hạn chế tối đa tình trạng khiếu kiện vượt cấp. Ban Tiếp công dân ở địa phương chủ động tham mưu cho UBND cấp tỉnh quan tâm tiếp công dân, giải quyết các vụ việc khiếu kiện cụ thể.

Đối với công tác thông tin, tuyên truyền, ngoài thực hiện công tác tuyên truyền chung về nội dung Kỳ họp, thì cần quan tâm tuyên truyền chính sách, pháp luật, cũng như vận động công dân đến khiếu nại thực hiện đúng quy định pháp luật.

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cũng lưu ý, Ban Dân nguyện, Vụ Dân nguyện tiếp tục phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp công dân Trung ương trong thực hiện công tác tiếp công dân; cử cán bộ thường xuyên có mặt ở Trụ sở tiếp công dân Trung ương để tiếp công dân chu đáo; kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền, để lãnh đạo Ban có ý kiến chỉ đạo, cũng như báo cáo lãnh đạo của Quốc hội.

Phương Thuỷ