Thành công từ sức mạnh cộng hưởng

- Thứ Tư, 16/11/2022, 06:15 - Chia sẻ

Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV đã thành công tốt đẹp sau 21 ngày làm việc. Sự thành công đến từ hoạt động nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao của các đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và từ sức mạnh cộng hưởng của các cơ quan có liên quan.

So với các kỳ họp cuối năm trước đây, Kỳ họp thứ Tư này thời gian đã rút ngắn đáng kể. Thời gian chỉ vỏn vẹn 21 ngày làm việc nhưng Quốc hội đã biểu quyết thông qua 6 luật, 12 nghị quyết chuyên đề và Nghị quyết chung của Kỳ họp, thảo luận về việc tiếp thu, chỉnh lý, cho ý kiến đối với 8 dự án luật và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác.

Nét đẹp trong văn hóa nghị trường tiếp tục được phát huy tại kỳ họp này. Dù thời gian được rút ngắn nhưng kỳ họp này đã có tới 1.841 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu tại 7 phiên thảo luận tổ, 621 lượt đăng ký, 508 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu thảo luận và 26 lượt tranh luận tại 26 phiên thảo luận tại Hội trường; 345 lượt đại biểu Quốc hội đăng ký, 149 lượt đại biểu nêu câu hỏi chất vấn, 22 đại biểu tranh luận tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Những số liệu này đã minh chứng tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu Quốc hội, không khí dân chủ trong hoạt động nghị trường từ các kỳ họp trước tiếp tục được phát huy và lan tỏa.

Nhiều vấn đề quan trọng đã được đặt lên bàn nghị sự để Quốc hội thảo luận và xem xét quyết định. Những vấn đề lớn cũng được Quốc hội chốt” lại bởi Nghị quyết Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV. Theo đó, Quốc hội đã giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng chủ thể có liên quan. Trong đó, về công tác xây dựng pháp luật, triển khai thi hành Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết, Quốc hội đã đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đẩy mạnh triển khai thi hành Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; xác định rõ trách nhiệm, đề cao kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm nguồn lực cho công tác tổ chức thi hành pháp luật. Ngoài ra, phấn đấu từ năm 2023 trở đi khắc phục triệt để tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, đặc biệt là các văn bản nợ đọng kéo dài đã nhiều năm. Đối với phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, Quốc hội đề nghị Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, tập trung vào các lĩnh vực: đầu tư, tài chính, tài sản, đất đai, xây dựng cơ bản thông qua đấu thầu, đấu giá… Cùng với đó, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng tham nhũng, nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; nâng cao chất lượng, hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật qua hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của cử tri, nhân dân và thực tiễn cuộc sống, Quốc hội đã luôn đổi mới không ngừng phương thức hoạt động. Tại kỳ họp này, sự đổi mới đã đến từ việc lựa chọn và chốt sớm được nhóm vấn đề chất vấn. Việc chuẩn bị sớm các nội dung chất vấn đã tạo điều kiện để các đại biểu chuẩn bị nội dung chất vấn chất lượng hơn. Cùng với đó, cũng giúp các Bộ trưởng rà soát, đánh giá lại lĩnh vực mà mình phụ trách để trả lời chất vấn, giải trình trước Quốc hội, cử tri và Nhân dân một cách thấu đáo, kỹ lưỡng, thuyết phục hơn. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn, nâng cao chất lượng kỳ họp, cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Một Quốc hội với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao vì nước, vì dân, một lần nữa lại được thể hiện rõ khi Quốc hội đã quyết định không thông qua dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) tại Kỳ họp này để có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Điều đó cho thấy, yêu cầu chất lượng lập pháp luôn là vấn đề được Quốc hội ưu tiên hàng đầu, không vì tiến độ thời gian mà để cho dự thảo Luật bị “chín ép”. Việc lùi lại việc thông qua dự thảo Luật chưa thật sự chín về nội dung để chuẩn bị hoàn thiện kỹ lưỡng hơn đã thể hiện rõ trách nhiệm của một Quốc hội luôn hướng đến sự chuyên nghiệp.

Kỳ họp đã khép lại với những thành công rất đáng ghi nhận. Nhưng thành công của kỳ họp sẽ trọn vẹn hơn khi những quyết đáp của Quốc hội sẽ sớm được các cơ quan có trách nhiệm bắt tay vào triển khai thực hiện. Thành công của kỳ họp, niềm vui của cử tri, Nhân dân sẽ trọn vẹn hơn khi những lời hứa, cam kết trước Quốc hội, trước cử tri được các Bộ trưởng, trưởng ngành hiện thực hóa bởi các hành động cụ thể. Đó mới chính là niềm vui, là sức mạnh cộng hưởng có ý nghĩa sâu sắc nhất sau mỗi kỳ họp Quốc hội.

Song Hà