Tạo chuyển biến tích cực sau chất vấn

- Chủ Nhật, 06/11/2022, 06:07 - Chia sẻ

Chiều qua, 5.11, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ, sôi nổi, trên tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV đã kết thúc.

Nhận định chung về phiên chất vấn và trả lời chất vấn của cử tri cũng như nhiều đại biểu Quốc hội là các bộ trưởng, trưởng ngành trả lời đúng trọng tâm, không né tránh. Đã đưa ra được các giải pháp thiết thực, hiệu quả, khả thi cho cả trước mắt và lâu dài để nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực. Bên cạnh đó, với những vấn đề phức tạp, đã có những tranh luận thẳng thắn, mang tính xây dựng, trách nhiệm cao nhằm làm rõ hơn vấn đề.
Có thể kể đến những vấn đề khá "khó" như sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đơn vị sự nghiệp công lập, xây dựng hệ thống vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và việc cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức; giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; nguyên nhân, giải pháp nhằm giải quyết tình trạng công chức, viên chức nghỉ việc cũng như bảo đảm biên chế cho ngành giáo dục... nhưng đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ trả lời cụ thể, rõ ràng thuyết phục.
Hay trong phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, những vấn đề về giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý phát triển đô thị; việc di dời trụ sở bộ, ngành khỏi nội đô Hà Nội; xây dựng nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân lao động; quản lý thị trường bất động sản; việc xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động giao dịch, huy động vốn, kinh doanh bất động sản... đã được trả lời cụ thể, thấu đáo.
Phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cũng được đánh giá là thẳng thắn và trách nhiệm khi hàng loạt các vấn đề liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý Nhà nước, xây dựng Chính phủ số, chính quyền số; công tác xây dựng, kết nối, chia sẻ, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia; tiếp cận thông tin và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; quản lý thuê bao, đầu số của nhà mạng; công tác kiểm tra, quản lý trang mạng, trang thông tin điện tử và các nền tảng trực tuyến cũng như việc xử lý cá nhân, tổ chức có hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên trang thông tin điện tử, thu thập, mua bán trái phép dữ liệu thông tin cá nhân... đã được làm rõ.
Với Tổng Thanh tra Chính phủ, phần trả lời chất vấn cũng được đánh giá là thuyết phục khi các vấn đề về giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động thanh tra; biện pháp xử lý, thu hồi tài sản sau thanh tra; khắc phục chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán cũng như công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực... đã được nêu ra cụ thể, rõ ràng.
Kết quả của phiên chất vấn và trả lời chất vấn này, như đánh giá của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn là do lựa chọn đúng và trúng vấn đề; do đổi mới phương pháp chất vấn tại kỳ họp Quốc hội, đặc biệt là sự tâm huyết, trách nhiệm của người chất vấn và người trả lời chất vấn... Nhiều đại biểu Quốc hội đã đặt câu hỏi tranh luận, đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém với mong muốn Chính phủ, các bộ, ngành, tiếp tục có giải pháp phù hợp để khắc phục - thể hiện vai trò, trách nhiệm, quyền giám sát của Quốc hội - cũng chính là sự chia sẻ, đồng hành trong quản lý, điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành để tìm ra các giải pháp, quyết sách phù hợp, đáp ứng niềm tin và sự mong mỏi của cử tri và nhân dân cả nước.
Qua phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp này, những mặt còn tồn tại, hạn chế của nhiều ngành, lĩnh vực đã được chỉ rõ. Các giải pháp cả về trước mắt cũng như lâu dài cũng đã được đưa ra. Vấn đề còn lại, như khẳng định của Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Mẫn là Chính phủ, các cấp, các ngành cần tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc; triển khai kịp thời, đồng bộ các giải pháp để khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo chuyển biến tích cực đối với những lĩnh vực vừa được chất vấn.

Ninh Hà