Dọn sạch "mảnh đất” tạo ra tham nhũng

- Thứ Sáu, 13/01/2023, 06:11 - Chia sẻ

Hôm qua, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực họp phiên 23 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo. Những thông tin, con số thống kê từ phiên họp một lần nữa cho thấy, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong năm qua tiếp tục được đẩy mạnh, có bước tiến mới, toàn diện và hiệu quả hơn.

Cụ thể, về thể chế, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành gần 50 văn bản về xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng, xây dựng Nhà nước pháp quyền trong giai đoạn mới, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm… Nhiều quy định đã đi vào cuộc sống ngay sau khi được ban hành.

Cùng với đó, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành đã xây dựng, ban hành, tổ chức triển khai thực hiện 640 văn bản quy phạm pháp luật quan trọng về quản lý kinh tế - xã hội và phòng chống tham nhũng. Công tác rà soát các quy định của pháp luật về phòng chống tiêu cực; về đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, tài chính, chứng khoán… đã được hoàn thành. Quá trình này không chỉ phát hiện các “kẽ hở” mà còn đề xuất các giải pháp “bịt kẽ hở” để ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Đặc biệt, trong năm qua, công tác điều tra, truy tố, xét xử; phát hiện, xử lý nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra cả trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước tiếp tục được đẩy mạnh với tinh thần quyết liệt, không có vùng cấm. Cả nước đã khởi tố mới 493 vụ với 1.123 bị can về tội tham nhũng, tăng 163 vụ và 328 bị can so với năm 2021.

Đáng chú ý, các cơ quan đã khởi tố nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn, đặc biệt nghiêm trọng và rất phức tạp xảy ra trong những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động khép kín, có sự đan xen giữa khu vực nhà nước và ngoài nhà nước, gây thiệt hại rất lớn về tài sản, ảnh hưởng đến sự ổn định của nền kinh tế và tính mạng, sức khỏe người dân (như y tế, giáo dục, ngoại giao, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, đăng kiểm, buôn lậu,…). Nhiều cán bộ cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu, sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang bị kỷ luật và truy tố vì các hành vi liên quan đến tham nhũng, trong đó có 17 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Sự quyết liệt như vậy cho thấy chủ trương chống tham nhũng đến cùng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ của Đảng đã biến thành hành động và tạo ra kết quả cụ thể. Và thành quả cao nhất tất nhiên là niềm tin của người dân vào Đảng. Hơn lúc nào hết, người dân tin rằng không một ai - dù là lãnh đạo ở cấp cao nhất - có thể đứng trên kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước khi đã "nhúng chàm".

Dù vậy thách thức của công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn sắp tới vẫn rất lớn vì nhiều yếu tố. Đầu tiên phải kể tới những lỗ hổng đến từ hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện tạo môi trường cho tham nhũng. Hệ thống kiểm soát tài sản và công khai tài sản của người có chức, có quyền chưa hiệu quả như mong muốn. Đáng chú ý, ở nhiều nơi, kết quả chống tham nhũng phụ thuộc vào ý chí chính trị của người đứng đầu hơn là kết quả đạt được từ sức mạnh của thể chế - gồm mức độ hoàn thiện của quy định và hiệu quả của tổ chức có chức năng kiểm soát tham nhũng.

Nhìn rõ những thách thức này, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 là tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế của Đảng và Nhà nước, bảo đảm đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch. Theo đó, sẽ hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực; cơ chế xử lý những phản ánh, tố giác về tham nhũng, tiêu cực; khẩn trương khắc phục những sơ hở, bất cập trong chính sách, pháp luật liên quan đến ngân hàng, tài chính, tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, quy hoạch xây dựng, đấu thầu, đấu giá, định giá…; hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai, Luật Đấu thầu, Luật Đấu giá tài sản…

Có thể nói, thành công của công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua đã đặt nền tảng cho tiến trình này trong dài hạn. Tuy nhiên, chỉ có cải cách và hoàn thiện thể chế một cách bài bản, đến nơi đến chốn - nhiệm vụ trọng tâm Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đặt ra - thì tham nhũng mới thực sự không còn “đất” nảy nở, sinh sôi.

Hà Lan