Bình thường trong bất thường

- Thứ Năm, 05/01/2023, 06:08 - Chia sẻ

Sáng nay, Quốc hội Khóa XV khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Hai. Kỳ họp có tầm quan trọng đặc biệt, bởi chương trình nghị sự lần này sẽ xem xét thông qua Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2030. Các kịch bản phát triển, các định hướng phát triển của đất nước trong 10, 30 năm tới sẽ được “định vị” cụ thể trong bản quy hoạch này. Nhìn rộng hơn, Kỳ họp bất thường cũng một lần nữa cho thấy Quốc hội Khóa XV luôn đổi mới, nỗ lực vì mục tiêu tối thượng là phụng sự lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đây là lần đầu tiên Quy hoạch tổng thể quốc gia được lập theo quy định của Luật Quy hoạch năm 2017. Hội nghị Trung ương 6 vừa qua xác định, việc ban hành và tổ chức thực hiện tốt Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng có ý nghĩa chiến lược, cơ bản, lâu dài; đồng thời là vấn đề rất rộng lớn, rất mới, rất khó... Tại Kết luận số 45/KL-TW ngày 17.11.2022, Trung ương đã nêu rõ các nguyên tắc, quan điểm cần bám sát khi xây dựng quy hoạch này.

Yêu cầu đặt ra là Quy hoạch tổng thể quốc gia phải cụ thể hóa được các định hướng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đã được thông qua; tổng hợp, tích hợp các nội dung theo yêu cầu tại Điều 22 của Luật Quy hoạch. Trên cơ sở này, xác định được việc phân bố và tổ chức không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường có tầm quan trọng cấp quốc gia, quốc tế và có tính liên vùng, chiến lược trên lãnh thổ (gồm đất liền, các đảo, quần đảo, vùng biển, vùng trời). Từ đó, đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng, mức độ chi tiết hợp lý để các ngành, địa phương có căn cứ xây dựng quy hoạch cấp dưới.

Thời gian qua, Chính phủ, trực tiếp là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia tư vấn, nhà khoa học... xây dựng Quy hoạch tổng thể quốc gia. Trong đó đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 - 2030 đạt 7%/năm, giai đoạn 2031 - 2050 đạt 6,5 - 7,5%/năm. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt 7.500 USD; đến năm 2050 đạt 27.000 - 32.000 USD. Vào năm 2030 sẽ hình thành 2 vùng động lực phía Bắc và phía Nam gắn với hai cực tăng trưởng là thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, và 3 hành lang kinh tế (gồm hành lang kinh tế Bắc - Nam và 2 hành lang kinh tế Đông - Tây) với kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có tốc độ tăng trưởng cao, đóng góp lớn vào phát triển chung của đất nước.

Sau khi cho ý kiến vào Quy hoạch tổng thể quốc gia tại phiên họp tháng 12.2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch và dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội. Đặc biệt, Ủy ban Thường vụ chỉ ra 6 nhóm vấn đề lớn Chính phủ cần lưu ý, làm rõ, trong đó yêu cầu Chính phủ nghiên cứu, bổ sung 20 nội dung quan trọng. Đáng chú ý, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, các định hướng phát triển ngành, lĩnh vực ưu tiên cần có tính dự báo cao, định vị đất nước trong khu vực và thế giới để bảo đảm phát triển đất nước nhanh, bền vững nhưng khả thi. Đây là yêu cầu hết sức xác đáng, bởi trong bối cảnh hiện nay, phải đặt Việt Nam trong bức tranh lớn của cạnh tranh địa chính trị và phát triển kinh tế của khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng như toàn thế giới, thì mới có định hướng phát triển đúng đắn và tối đa hóa được lợi ích của quốc gia.

Kỳ họp bất thường lần thứ Hai khai mạc sáng nay có lẽ chỉ còn “bất thường” trong tên gọi; còn về nội dung, cách thức tiến hành, yêu cầu đặt ra, ý nghĩa của Kỳ họp… tất cả đều là những điều Quốc hội Khóa XV đã, đang và chắc chắn sẽ làm thường xuyên để hướng tới mục tiêu phục vụ hiệu quả nhất cho sự phát triển của đất nước.

Nhìn về tương lai, các Kỳ họp bất thường sẽ tạo nền tảng cho việc Quốc hội sẽ tiến tới làm việc thường xuyên hơn, đáp ứng nhu cầu phải ra quyết sách nhanh, xây dựng và điều chỉnh chính sách kịp thời để đáp ứng tình hình kinh tế - xã hội trong và ngoài nước ngày càng diễn biến nhanh. Kỳ họp “bất thường” đang trở thành một “sinh hoạt” bình thường trên con đường trở thành nghị viện hiện đại, phụng sự tốt nhất cho lợi ích đất nước và nhân dân.

Hà Lan