Chính sách phải phù hợp với từng vùng miền 

Xem với cỡ chữ
Đánh giá cao nỗ lực của chính phủ, các cơ quan hữu quan trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong 10 năm qua, đại biểu Trần Thị Thanh Hương (An Giang) đề nghị, trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở giai đoạn 2021-2025 phải gắn với đặc thù của từng khu vực, địa phương. Đặc biệt là quan tâm chính sách phù hợp với từng vùng miền, tránh dàn trải nguồn lực.