Chính phủ có ba thành viên mới 

Xem với cỡ chữ
Ngày 12.11, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ba thành viên Chính phủ là Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt; Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng.
Ba tân thành viên Chính phủ
Ba tân thành viên Chính phủ

 

Đức Hiệp