Chính phủ chỉ đạo tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 

Xem với cỡ chữ
Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện yêu cầu tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thêm 14 ngày đối với các tỉnh, thành phố phía Nam; vận động, kêu gọi, kiểm soát người dân ở các địa phương đang thực hiện giãn cách không được rời địa bàn...