Chia sẻ dữ liệu số về tài nguyên - quy hoạch - xây dựng 

Xem với cỡ chữ
Nhằm giúp người dân, doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng, mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hồ Chí Minh đã ký kết biên bản ghi nhớ về chia sẻ dữ liệu số về tài nguyên - quy hoạch - xây dựng.
Lễ ký kết ghi nhớ chia sẻ dữ liệu số giữa 3 sở ngành của TP Hồ Chí Minh

Việc chia sẻ dữ liệu số về tài nguyên - quy hoạch - xây dựng giữa các sở để triển khai thực hiện xây dựng phần mềm ứng dụng quản lý tài nguyên - quy hoạch - xây dựng dùng cho toàn địa bàn TP Hồ Chí Minh. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch, xây dựng và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, bảo đảm thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, kịp thời, chính xác.

Việc thực hiện được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 có quy mô 930ha, giai đoạn 2 áp dụng trên toàn địa bàn TP Hồ Chí Minh. Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh chia sẻ dữ liệu số địa chính đã được cập nhật chỉnh lý biến động tới thời điểm hiện nay; dữ liệu Vilis; dữ liệu Lidar cập nhật mới nhất khu vực TP Hồ Chí Minh. Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hồ Chí Minh chia sẻ dữ liệu GIS quy hoạch phân khu và quy hoạch điều chỉnh cục bộ; dữ liệu bản đồ scan quy hoạch phân khu và điều chỉnh cục bộ; văn bản quyết định dạng số đính kèm đồ án. Sở Xây dựng chia sẻ dữ liệu số các dự án và giấy phép xây dựng; các văn bản pháp lý dạng số đính kèm theo dự án, công trình; các bản vẽ đính kèm theo từng dự án, công trình; hình ảnh tiến độ dự án.

Nhật Phương