Chi tiết phân bổ số lượng vaccine Covid-19 đợt 1 cho các đơn vị 

Xem với cỡ chữ
Bộ Y tế vừa có quyết định về việc phân bổ vaccine phòng Covid-19 cho 13 trùng tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và 21 bệnh viện, trung tâm y tế điều trị bệnh nhân Covid-19.