Chỉ số về tự do kinh tế là thước đo sự phát triển kinh tế thị trường 

Xem với cỡ chữ
Đó là thông tin tại tọa đàm “Đối thoại về thể chế kinh tế thị trường Việt Nam” do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp Ban Kinh tế Trung ương tổ chức ngày 29.7 tại Hà Nội.
Toàn cảnh tọa đàm - Thảo Anh
Toàn cảnh tọa đàm

Theo PGS. TS. Bùi Đức Thọ - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, trong bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2045, việc đánh giá nền kinh tế thị trường Việt Nam là một trong những nội dung quan trọng và có ý nghĩa. Tuy nhiên, để theo dõi và đánh giá thường kỳ mức độ phát triển của nền kinh tế thị trường Việt Nam, chúng ta cần dựa trên một bộ chỉ số có tính quốc tế để so sánh với các nước trên thế giới. Điều này tương tự như việc cải thiện môi trường kinh doanh hiện nay, Chính phủ đã dựa nhiều vào các chỉ số Môi trường kinh doanh của Ngân hàng thế giới, Năng lực cạnh tranh của Diễn đàn kinh tế thế giới, Đổi mới sáng tạo của WIPO…

Trên thế giới hiện nay có hai bộ chỉ số quan trọng để đánh giá mức độ phát triển nền kinh tế thị trường của các nền kinh tế trên thế giới. Bộ chỉ số thứ nhất là Index of Economic Freedom do Quỹ di sản và Tạp chí phố Wall của Mỹ xây dựng từ năm 1995. Bộ chỉ số thứ hai là Economic Freedom of the World do Viện Fraser Institute xây dựng. Như nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, khi nền kinh tế càng phát triển, mối quan hệ giữa tự do kinh tế và tăng trưởng kinh tế ngày càng chặt chẽ hơn. Điều này có hàm ý rất rõ ràng với Việt Nam hiện nay do nền kinh tế của Việt Nam sắp vượt qua ngưỡng phát triển trung bình thấp. Vì thế, đã đến lúc chúng ta phải quan tâm đến các chỉ số về tự do kinh tế như là thước đo  cho sự phát triển nền kinh tế thị trường đầy đủ của Việt Nam, PGS. TS. Bùi Đức Thọ nhấn mạnh.

Tọa đàm cũng tập trung vào phân tích các chiều kích phát triển nền kinh tế thị trường Việt Nam trong mối tương quan với các quốc gia khác dựa trên bộ chỉ số Economic Freedom of the World (EFW) do Fraser Institute của Canada xây dựng. Tìm hiểu và phân tích sâu về các yếu tố ảnh hưởng đến các chỉ số thành phần cũng như chỉ số tổng hợp EFW. Các chuyên gia cũng thảo luận và khuyến nghị chính sách để cải thiện bộ chỉ số EFW, qua đó đẩy nhanh quá trình phát triển nền kinh té thị trường Việt Nam.

Tin và ảnh: Thảo Anh