Chấn chỉnh việc thu dịch vụ xét nghiệm Covid-19 

Xem với cỡ chữ
Bộ Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện việc xét nghiệm theo các chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Y tế bảo đảm khoa học, thiết thực, phù hợp với tình hình dịch bệnh, tránh tình trạng lợi dụng dịch để tăng giá, gây lãng phí.

Bộ Y tế cho biết, hiện tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp nên Bộ Y tế phải có hướng dẫn về việc thực hiện xét nghiệm cũng như mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm Covid-19. Theo đó, Bộ Y tế đã ban hành công văn số 8157/BYT- KHTC gửi Sở Y tế các tỉnh/thành phố; các cơ sở y tế thuộc Bộ Y tế; y tế các Bộ, ngành; các cơ sở y tế tư nhân về việc chấn chỉnh việc thực hiện thu dịch vụ xét nghiệm Covid-19.

Xét nghiệm theo chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Y tế, bảo đảm khoa học, thiết thực, phù hợp với tình hình dịch bệnh.​​​​​​ (Ảnh minh họa nguồn ITN)

Tuy nhiên, một số cơ sở y tế hiện vẫn chưa thực hiện đúng các quy định về mức giá và chi trả xét nghiệm, thu chưa đúng theo hướng dẫn, quy định dẫn đến giá dịch vụ xét nghiệm Covid-19 quá cao, gây bức xúc cho Nhân dân và trong dư luận xã hội.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại công văn số 6665/VPCP-KGVX ngày 20.9.2021 của Văn phòng Chính phủ; Bộ Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện việc xét nghiệm theo các chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Y tế bảo đảm khoa học, thiết thực, phù hợp với tình hình dịch bệnh, tránh lạm dụng, lãng phí.

Cụ thể, cần thực hiện thu và thanh toán chi phí xét nghiệm đối với từng đối tượng theo quy định của pháp luật về giá và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Lưu ý trường hợp thực hiện xét nghiệm gộp mẫu phải áp dụng mức giá gộp mẫu, không được áp mức giá xét nghiệm theo mẫu đơn để thu và thanh toán với người bệnh.

Cũng theo Bộ Y tế, trong khi chờ ban hành Thông tư hướng dẫn mức giá lấy mẫu và thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho phù hợp với tình hình thực tế, các đơn vị, địa phương sẽ tiếp tục thực hiện mức giá và thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại công văn số 4356/BYT-KHTC ngày 28.5.2021, công văn số 5378/BYT-KHTC ngày 7.7.2021.

Đối với các cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm cho cán bộ, viên chức, cho người bệnh và người nhà người bệnh theo Công điện số 628/CĐ-BCĐQG ngày 10.5.2021, Công điện số 615/CĐ-BYT ngày 7.5.2021, các cơ sở y tế lựa chọn các phương pháp xét nghiệm phù hợp, thực hiện gộp mẫu theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thanh toán theo nguyên tắc thực thanh thực chi, trong đó chi phí về sinh phẩm, vật tư, hóa chất để thực hiện xét nghiệm theo giá trúng đấu thầu của cơ sở y tế.

Với trường hợp cơ sở y tế công lập thực hiện xét nghiệm cho các đối tượng không thuộc phạm vi chi trả của BHYT và ngân sách nhà nước, cơ sở y tế công lập thực hiện thu theo mức giá theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại công văn số 4356/BYT-KHTC ngày 28.5.2021, công văn số 5378/BYT-KHTC ngày 7.7.2021; không thực hiện mức giá dịch vụ theo yêu cầu đối với xét nghiệm Covid-19.

Xét nghiệm theo chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Y tế, bảo đảm khoa học, thiết thực, phù hợp với tình hình dịch bệnh. (Ảnh minh họa nguồn ITN)

Trong trường hợp chưa ban hành được mức giá để đặt hàng xét nghiệm; các đơn vị, địa phương được tạm thời áp dụng mức giá theo hướng dẫn tại mục 2 của công văn này để làm cơ sở ký hợp đồng và tạm thanh toán chi phí đặt hàng xét nghiệm. Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt mức giá đặt hàng thì thực hiện việc thanh quyết toán theo quy định. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra.

Trường hợp cần thiết báo cáo UBND cấp tỉnh chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá đối với các cơ sở y tế trên địa bàn; các cơ sở y tế phải thực hiện việc xây dựng, quyết định mức giá và kê khai, công bố công khai giá dịch vụ xét nghiệm Covid-19 theo quy định của pháp luật về giá.

Đặc biệt, Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm nếu có, không để tình trạng lợi dụng dịch bệnh để tăng giá dịch vụ y tế nói chung và dịch vụ xét nghiệm Covid-19 của các cơ sở y tế trên địa bàn.

Hoàng Yến