Nhịp cầu

Chậm cấp "sổ đỏ" - vì sao? 

Xem với cỡ chữ
Từ ý kiến, kiến nghị cử tri, chủ yếu là cử tri vùng đồng bào các dân tộc thiểu số về việc cơ quan chức năng chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho người dân, Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lào Cai đã giám sát nội dung này. Đây cũng là một trong những vấn đề được đại biểu HĐND tỉnh chất vấn nhiều tại các kỳ họp HĐND tỉnh; Thường trực, các Ban, đại biểu HĐND tỉnh cũng đã tiến hành giám sát…

Tuy nhiên, vẫn theo phản ánh của cử tri, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm. Nguyên nhân chủ yếu do việc quản lý về đất đai của chính quyền cấp cơ sở chưa chặt chẽ; các phát sinh về chuyển mục đích sử dụng đất như làm nhà trên đất nông nghiệp, mua, bán, tặng, cho, thừa kế chưa được quản lý; việc tổ chức đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại một số huyện còn chậm, thời gian thẩm định hồ sơ kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử đất còn kéo dài, chậm được giải quyết.

Bên cạnh đó, tình trạng đất chồng chéo, tranh chấp giữa đất của các nông, lâm trường và cá nhân, hộ gia đình chưa được giải quyết triệt để. Công tác quản lý đất đai phức tạp, thường xuyên có sự biến động, trong khi lực lượng cán bộ thực thi chưa đáp ứng yêu cầu. Một số xã khi cơ quan chức năng đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng người dân không đến nhận để thực hiện các thủ tục hành chính và UBND các xã phải cất giữ nhiều năm…

Thực tế, việc một bộ phận người dân, đồng bào dân tộc thiểu số chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là đất ở đã ảnh hưởng nhất định đến quyền lợi như: Không có giá trị pháp lý về đất đang sử dụng để thế chấp vay vốn, thế chấp góp vốn thực hiện các dự án có yêu cầu chứng minh về tính hợp pháp của mảnh đất góp vốn; khó khăn trong việc mua, bán, tặng, thừa kế…

Vì vậy, để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho người dân, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, trước hết, cần tăng cường tuyên truyền phổ biến, đặc biệt là với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số sống tại các thôn, xã đặc biệt khó khăn để có nhận thức đúng về pháp luật quản lý sử dụng đất trên địa bàn. Cùng với đó, cần chỉ đạo cán bộ địa chính cấp xã chủ động phối hợp với trưởng thôn, trưởng bản tăng cường quản lý việc sử dụng đất của hộ gia đình; quan tâm hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm và tạm dừng việc chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình khi chưa được cấp phép...

Đây cũng chính là những nội dung Ban Dân tộc HĐND tỉnh có ý kiến với Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện chủ động chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện.

HÀ THIỆP