Cao điểm xử lý vi phạm thông qua thiết bị giám sát hành trình 

Xem với cỡ chữ
Nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về lắp đặt, khai thác, sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình đối với đơn vị kinh doanh vận tải; lái xe kinh doanh vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành kế hoạch cao điểm kiểm tra, theo dõi, chấn chỉnh và xử lý vi phạm thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình. Kế hoạch sẽ được thực hiện từ ngày 15.4 - 15.7.2021.

Theo đó, đối tượng kiểm tra là toàn bộ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa trên phạm vi toàn quốc. Trong thời gian 3 tháng, các hành vi sẽ được tập trung kiểm tra, xử lý là các vi phạm về lắp đặt, duy trì hoạt động; vi phạm về cung cấp, cập nhật, truyền các thông tin từ thiết bị giám sát hành trình; các hành vi sử dụng các biện pháp kỹ thuật, trang thiết bị ngoại vi, các biện pháp khác để can thiệp vào quá trình hoạt động, phá (hoặc làm nhiễu) sóng GPS, GSM hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị và các hành vi vi phạm khác.

H. Thanh