Cần thiết phải từ chối... 

Xem với cỡ chữ
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa từ chối ba dự án đề xuất chuyển đổi đất rừng thuộc các tỉnh Ninh Bình, Quảng Nam, Bình Thuận.

Theo đó, UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị chủ trương chuyển mục đích sử dụng hơn 38ha rừng để thực hiện dự án khai thác mỏ đá vôi nguyên liệu sản xuất xi măng cho dây chuyền II của nhà máy xi măng Duyên Hà, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư. Tỉnh Bình Thuận đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2 và đường dây đấu nối 110kV, quy mô 45,41ha. Tỉnh Quảng Nam nghị chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án đường giao thông đến vùng phát triển sâm Ngọc Linh.

Tổng cục Lâm nghiệp cho biết, giai đoạn 2017 - 2020, các bộ, ngành, địa phương đã rà soát 3.630 dự án đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng với tổng diện tích đề nghị là 183.740ha, trong đó rừng tự nhiên 39.100ha. Thủ tướng đã xem xét chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đối với 133 dự án đúng quy định, thực sự cấp thiết và mục đích quốc phòng, an ninh; với tổng diện tích hơn 3.300ha, trong đó rừng tự nhiên 1.500ha.

Tuy nhiên Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn không tán thành với những đề nghị này. Cụ thể với đề nghị của UNBD tỉnh Ninh Bình, vì đây là diện tích rừng thuộc quy hoạch rừng phòng hộ, việc chuyển đổi để khai thác khoáng sản là trái quy định tại Nghị định 83 về thi hành Luật Lâm nghiệp. Với tờ trình của tỉnh Bình Thuận mới nêu thông tin về 28,52ha rừng tự nhiên, diện tích còn lại chưa có thông tin cụ thể; chưa thống nhất với diện tích nêu trong báo cáo kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng rừng nằm trong dự án. Với đề nghị của tỉnh Quảng Nam, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tỉnh chưa làm rõ diện tích rừng tự nhiên đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng. Do đó chưa có cơ sở để xác định dự án được chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên. Ngoài ra, bản đồ trong hồ sơ dự án không thể hiện rõ hiện trạng tổng thể, thời điểm lập nên dự án chưa đủ điều kiện xem xét, thẩm định trình Thủ tướng việc chuyển mục đích sử dụng rừng.

Có thể nói, đây là những quyết định hoàn toàn đúng đắn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Bởi một lẽ rằng, dù hiện nay đã có quy định rất rõ ràng về điều kiện để chuyển đổi mục đích sử dụng đất  rừng; Chính phủ cũng đã có "lệnh" về “đóng cửa rừng”, đồng thời ban hành quy định không chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác, trừ dự án quan trọng quốc gia, dự án phục vụ quốc phòng, an ninh quốc gia, dự án cấp thiết khác được Chính phủ phê duyệt thế nhưng thực tế, vẫn còn tình trạng xin chuyển đổi một đằng nhưng mục đích lại một nẻo. Hoặc nêu mục đích chuyển đổi không rõ ràng hoặc không phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành - như những trường hợp nêu trên.

Bởi vậy, đã đến lúc phải kiểm soát chặt chẽ hơn nữa các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng. Quan trọng hơn nữa, các cơ quan chức năng phải kiên quyết ngay từ đầu với các đề xuất chuyển đổi không phù hợp, như Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã làm vừa qua.

Khương Ninh