Cân nhắc chính sách giảm thiểu sự tác động của Covid -19 

Xem với cỡ chữ
Ngày 24.9, Cơ quan Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) đã công bố trực tuyến hai báo cáo: “Đánh giá nhanh về tác động Kinh tế - Xã hội của Covid-19 đối với các hộ gia đình dễ bị tổn thương ở Việt Nam" và "Đánh giá nhanh việc thiết kế và thực hiện Gói hỗ trợ thứ hai của Chính phủ cho những người bị ảnh hưởng bởi Covid-19”. Báo cáo được thực hiện bởi sự phối hợp của Trung tâm Phân tích và Dự báo, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (CAF, VASS) và Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (ILLSA, MOLISA).
Người dân được hướng dẫn thủ tục nhận hỗ trợ

Nguồn: ITN 

Cắt giảm chi tiêu, sức khỏe tâm thần bị ảnh hưởng

Đánh giá tác động khảo sát 498 hộ gia đình và cho thấy tác động kinh tế là rất lớn, với 88% hộ gia đình bị ảnh hưởng việc làm vào tháng 7 năm 2021 và 63,5% hộ gia đình bị giảm thu nhập từ 30% trở lên so với thời kỳ trước đại dịch (tháng 12 năm 2019). Các hộ gia đình làm du lịch, nhà hàng, khách sạn và vận tải hành khách bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Báo cáo cũng cho thấy, sức khỏe tâm thần là một vấn đề cấp bách đang nổi lên, vì tình trạng phong toả diễn ra phổ biến và kéo dài. 2/3 (66,4%) hộ gia đình lo lắng về tác động của Covid -19. Đáng chú ý, chủ hộ là nữ có tỷ lệ mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần (81,6%) cao hơn so với chủ hộ là nam (62,8%).

Cắt giảm chi tiêu là biện pháp phổ biến nhất được các hộ bị ảnh hưởng bởi Covid-19 sử dụng với bốn trong năm (79,4%) hộ bị ảnh hưởng phải cắt giảm chi tiêu. Hầu hết các khoản cắt giảm chi tiêu liên quan đến thực phẩm, với 71% số hộ gia đình bị ảnh hưởng đã cắt giảm chi phí thực phẩm. Vì vậy, an ninh lương thực đang trở thành vấn đề khi hơn một nửa số hộ gia đình (51,2%) phải giảm lượng thức ăn mỗi bữa và 17,7% số hộ gia đình giảm số bữa ăn mỗi ngày.

Việc cắt giảm chi phí lương thực và tình trạng thiếu lương thực ghi nhận ở các hộ gia đình dễ bị tổn thương, những người bị sa thải trong nhiều tháng, đặc biệt là người di cư. Tình trạng nghiêm trọng hơn đã được báo cáo ở các hộ gia đình có con nhỏ.

Nhiều chính sách an sinh xã hội đã được triển khai theo Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Nguồn: ITN 

Mức hỗ trợ phải đạt mức sống tối thiểu

Chính phủ có thể xem xét ban hành ngay một chương trình hỗ trợ tiền mặt mới tương đương 5% GDP hàng quý (khoảng 77.000 tỷ đồng) để giải ngân trong những tháng cuối năm 2021, nhằm bảo vệ những người dễ bị tổn thương trước cú sốc kinh tế - xã hội lớn do Covid -19 gây ra. 

Theo đánh giá việc thiết kế và thực hiện gói hỗ trợ thứ 2 của Chính phủ, 9/10 hộ (89,9%) vẫn chưa nhận được hỗ trợ do “khó khăn trong việc tiếp cận đơn xin hỗ trợ” hoặc “không có sự hướng dẫn của cán bộ địa phương”. Nghiên cứu đã xác định được ít nhất bốn nhóm người dễ bị tổn thương không có trong danh sách được hưởng lợi từ gói hỗ trợ thứ hai của Chính phủ: người di cư không có hộ khẩu; các hộ kinh doanh nhỏ không chính thức như chế biến thực phẩm và quán phở; người vô gia cư; và những người bị mất thu nhập do Covid -19 trước ngày quyết định về giãn cách xã hội được ban hành.

Bà Phạm Minh Thu (Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), cho rằng “Mức hỗ trợ tiền mặt hàng tháng phải đạt mức sống tối thiểu” được xác định trong Chuẩn nghèo Quốc gia trong suốt thời kỳ cách ly và bao phủ tất cả mọi người, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương”.

Các báo cáo cũng đưa ra các khuyến nghị chi tiết về các nhóm đối tượng và cách thức để thực hiện hiệu quả chương trình hỗ trợ tiền mặt mới, tận dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số để triển khai ngay lập tức và đồng thời đẩy mạnh cải cách chính sách trợ giúp xã hội theo hướng hệ thống bao trùm và phản ứng với cú sốc nhanh nhạy hơn.

Đại diện thường trú lâm thời của UNDP Terence D. Jones cho biết, “UNDP chia sẻ những phát hiện và khuyến nghị chính của hai báo cáo, như một thông tin đầu vào cho toàn xã hội và toàn thể Chính phủ xem xét các bước tiếp theo trong việc đối phó và vượt qua những tác động tức thời của đại dịch, và cũng như đóng góp cho Chính phủ Việt Nam trong việc cân nhắc các lựa chọn chính sách mới và các biện pháp can thiệp để giảm thiểu tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đối với người dân Việt Nam và đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương nhất ”.

Đình Khoa