Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cần gương mẫu, đi đầu trong vận hành mô hình chính quyền đô thị 

Xem với cỡ chữ
Ngày 29.6, HĐND quận Hoàn Kiếm Khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ Nhất để bầu các chức danh HĐND, UBND quận và quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại kỳ họp, với 100% số phiếu tán thành, HĐND quận đã bầu ông Vũ Đăng Định, Bí thư Quận ủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐND quận Khóa XX; bầu bà Nguyễn Thị Phương Chung giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND quận Khóa XX. HĐND quận cũng đã bầu ông Phạm Tuấn Long, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Khóa XIX giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Khóa XX. Các Phó Chủ tịch UBND quận Khóa XX gồm: Ông Nguyễn Anh Quân và ông Nguyễn Quốc Hoàn. 

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn tặng hoa chúc mừng lãnh đạo HĐND quận Hoàn Kiếm Khóa XX

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Vũ Đăng Định nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND - UBND quận sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực hiệu quả hoạt động; bảo đảm quyết định và tổ chức thực hiện hiệu quả, kịp thời các vấn đề lớn, quan trọng của địa phương. Quận sẽ có những giải pháp đột phá, nâng cao chất lượng dịch vụ đô thị. Đồng thời, sẽ quan tâm đề xuất giải pháp thực hiện giãn dân, giảm mật độ dân số theo hướng quy hoạch chung xây dựng Thủ đô. Về nhiệm vụ trước mắt, HĐND quận sẽ tập trung chuẩn bị ngay cho công tác tổ chức Kỳ họp thứ 2 nhằm thảo luận đề ra các giải pháp tiếp tục phát huy các lợi thế, tiềm năng của địa phương, tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19 để phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch, nhất là “phát triển kinh tế về ban đêm” theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả bền vững các không gian tuyến phố đi bộ xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định: Hoàn Kiếm là quận trung tâm, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và cả nước. Nhấn mạnh quận phải gương mẫu, đi đầu trong vận hành mô hình chính quyền đô thị ngay từ ngày 1.7.2021, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị: HĐND quận và từng đại biểu đổi mới tư duy hành động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, cụ thể hóa bằng các nghị quyết, đề án, kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ.

“Quận cần tiếp tục có các giải pháp đột phá, nâng cao chất lượng dịch vụ đô thị, nhất là vệ sinh môi trường; thu gom, xử lý rác thải bảo đảm cảnh quan, môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp, phục vụ hiệu quả phát triển du lịch; triển khai thực hiện tốt Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29.3.2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27.11.2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội”, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

PHI LONG