Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV

Cần cơ chế theo dõi, đánh giá hậu giám sát

Sáng 21.7, tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội làm việc tại Hội trường, thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022.