Nhịp cầu

Cần biện pháp vận động hữu hiệu giảm thiểu tình trạng tảo hôn 

Xem với cỡ chữ
Trong năm 2020, mặc dù kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai còn gặp nhiều khó khăn nhưng việc chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc đã giúp cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn được ổn định, người dân tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước và yên tâm phát triển sản xuất. Nhìn chung, các chính sách dân tộc trên địa bàn được triển khai đồng bộ, là nguồn lực lớn giúp cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số là hộ nghèo có cơ hội vươn lên thoát nghèo.

Tuy nhiên, qua giám sát, Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhận thấy: Mặc dù tiến độ giải ngân đạt 70% kế hoạch (590,438 tỷ đồng), cao hơn so với cùng kỳ năm 2019 (328,562 tỷ đồng - bằng 56% kế hoạch) nhưng tiến độ thanh quyết toán một số công trình hoàn thành, thi công một số công trình chuyển tiếp và triển khai để khởi công mới còn chậm. Công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng công trình sau đầu tư đã được chỉ đạo sát sao nhưng nhiều nơi cấp cơ sở thực hiện còn chưa hiệu quả. Việc điều tra lập danh sách các hộ gia đình ở các thôn, xã để cấp thẻ BHYT còn chậm, sai... Nhiều hộ gia đình ở các thôn, xã không có thẻ BHYT (do cấp chậm, mất…) hoặc có thẻ BHYT nhưng lại không có giấy tờ tùy thân có ảnh (như Giấy chứng minh nhân dân), gây khó khăn cho các cơ sở khám chữa bệnh trong việc đối chiếu giữa giấy tờ tùy thân có ảnh và thẻ BHYT để xác định chính xác đối tượng được hưởng chế độ, khó khăn trong công tác thanh toán...

Đáng chú ý, việc phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đã được quan tâm thực hiện, gắn trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị nhưng tình trạng tảo hôn có chiều hướng gia tăng tại một số địa phương như huyện Si Ma Cai, Bắc Hà, Bát Xát. Cụ thể, tại huyện Bát Xát đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời 72 người có biểu hiện chung sống với nhau như vợ chồng khi chưa đủ tuổi kết hôn, vận động các cháu quay trở lại trường tiếp tục học tập; huyện Bắc Hà tổ chức ngăn chặn kịp thời 15 người có ý định tảo hôn; huyện Si Ma Cai ngăn chặn được 7 người có biểu hiện vi phạm về tảo hôn. Chủ tịch UBND các xã đã ra Quyết định xử lý vi phạm hành chính 26 người vi phạm tảo hôn.

Thực tế trên đặt ra yêu cầu UBND tỉnh Lào Cai tiếp tục chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các thôn bản chủ động duy tu, sửa chữa các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, mương thủy lợi, đường giao thông nông thôn theo đúng quy định về quản lý, bảo dưỡng tài sản công để phát huy hiệu quả sử dụng các công trình sau đầu tư. Chỉ đạo các địa phương quan tâm bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc bảo đảm về số lượng và chất lượng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các chính sách trên địa bàn và đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, cần chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố cùng với tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, cần có các biện pháp hữu hiệu tuyên truyền, vận động các gia đình không cho con tảo hôn, kết hôn cận huyết thống.

HÀ THIỆP