Huyện Đak Pơ, Gia Lai

Cần bảo đảm chất lượng, tiến độ các dự án sử dụng vốn đầu tư công 

Xem với cỡ chữ
Tiếp tục chương trình giám sát việc thực hiện kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh về đầu tư công trên địa bàn, giai đoạn 2016-2020, Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh đã có buổi làm việc tại huyện Đak Pơ.

Theo đó, Đoàn đã tiến hành giám sát thực tế công tác thực hiện khắc phục các tồn tại của một số dự án, công trình bao gồm: đường nối thị trấn Đak Pơ đi xã Kông Lơng Khơng (huyện Kbang), cầu Ya Hội, Trường THCS Trần Quốc Tuấn, Trường TH và THCS Nguyễn Du… Đây là các dự án được triển khai từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 theo kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND tỉnh.

Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra Dự án Hồ Tầu Dầu 2 (huyện Đak Pơ)
Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai kiểm tra Dự án Hồ Tầu Dầu 2 (huyện Đak Pơ)

Phần lớn các công trình, dự án đã được UBND huyện chỉ đạo Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện, các đơn vị liên quan tập trung triển khai khắc phục các tồn tại theo kết luận sau giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã nêu tại Báo cáo số 181 ngày 2.12.2020. Riêng Dự án hồ Tầu Dầu 2 do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư, trước đó chậm tiến độ và được chủ đầu tư đề xuất được kéo dài thời gian thực hiện. Đến nay, cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 của Dự án, công trình phụ trợ như đường dẫn dòng thi công bảo đảm tiến độ.

Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra công trình Trường TH và THCS Nguyễn Du (huyện Đak Pơ)
Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai kiểm tra công trình Trường tiểu học và THCS Nguyễn Du (huyện Đak Pơ)

Qua khảo sát, kiểm tra thực tế, Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao huyện Đak Pơ đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND tại Báo cáo số 181. Bên cạnh đó, Đoàn giám sát cũng yêu cầu UBND huyện Đak Pơ, Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện, các đơn vị liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm, xử lý tồn tại và tập trung triển khai theo các kiến nghị của đoàn; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, thanh quyết toán các công trình, dự án đang triển khai. Mặc khác, huyện Đak Pơ cũng cần lưu ý kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng, khối lượng công trình, kịp thời xử lý các vướng mắc như giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp… để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo chất lượng công trình.

Đ.N