Cân bằng phát triển và quản lý lưu vực sông Mekong 

Xem với cỡ chữ
Ngày 5.4, Ủy hội sông Mê Kông Quốc tế (MRC) công bố Chiến lược Phát triển lưu vực mới cho giai đoạn 10 năm tới và Kế hoạch chiến lược 5 năm để tạo điều kiện cho các quốc gia Mekong giải quyết những thách thức mới nổi và cải thiện tình trạng tổng thể của lưu vực.
	Hơn 60 triệu USD sẽ được đầu tư trong 5 năm tới để cân bằng phát triển và quản lý lưu vực sông Mê Kông-Nguồn: MRC
Hơn 60 triệu USD sẽ được đầu tư trong 5 năm tới để cân bằng phát triển và quản lý lưu vực sông Mê Kông
Nguồn: MRC

Chiến lược Phát triển lưu vực giai đoạn 2021 - 2030, được phê duyệt bởi Hội đồng Bộ trưởng từ các quốc gia Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam, tập trung vào 5 lĩnh vực ưu tiên: Cải thiện các chức năng sinh thái của sông Mekong vì một môi trường lành mạnh và cộng đồng có năng suất sản xuất cao; cải thiện khả năng tiếp cận và sử dụng nước và tài nguyên liên quan vì phúc lợi của cộng đồng; tăng tính bền vững của các hoạt động phát triển để hướng tới tăng trưởng kinh tế bao trùm; nâng cao khả năng chống chịu trước rủi ro khí hậu và thảm họa; và tăng cường hợp tác cấp khu vực theo quan điểm toàn lưu vực.

Theo TS. An Pich Hatda, Giám đốc Điều hành Ban Thư ký MRC, “Chiến lược này phù hợp với các ưu tiên và nhu cầu của chính phủ các quốc gia Mekong để đạt được một lưu vực Mekong mạnh hơn và chống chịu tốt hơn thông qua việc chủ động lập quy hoạch và điều phối quản lý, và do đó bảo đảm sự cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường”.

Chiến lược Phát triển lưu vực mới dựa trên các đánh giá gần đây về những tác động lớn của các hoạt động phát triển và cơ sở hạ tầng về nước và tài nguyên liên quan, gồm cả các đập, vốn đã làm thay đổi chế độ dòng chảy, ảnh hưởng tới vận chuyển phù sa và gia tăng xói lở bờ sông. Những tác động này dẫn tới giảm số lượng cá tự nhiên, làm suy thoái tài sản môi trường và đồng bằng ngập lũ, và giảm lượng phù sa bổ sung của đồng bằng sông Mekong. Biến đổi khí hậu đã khiến các tác động này nghiêm trọng hơn, làm gia tăng tình trạng không chắc chắn và rủi ro, gồm cả hạn hán và lũ lụt thường xuyên.

Chiến lược cũng đưa ra nhiều khuyến nghị mà tất cả các bên liên quan cấp quốc gia và khu vực có thể triển khai để hoàn thành các ưu tiên chiến lược của Chiến lược Phát triển lưu vực, gồm cả thực hiện các sáng kiến và chương trình riêng của mỗi bên.

MRC sẽ đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các ưu tiên chiến lược của CLPTLV thông qua Kế hoạch Chiến lược giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có 95 hoạt động và 86 kết quả dự định. Một định hướng chủ chốt mới trong công tác của MRC sẽ là chủ động đánh giá và xác định các phương án trữ nước mới, và các giới hạn mới về dòng chảy và môi trường, đưa ra khuyến nghị về các dự án đầu tư chung toàn lưu vực để mang lại nhiều lợi ích về quản lý lũ lụt, giảm nhẹ hạn hán, tăng cường an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường.

Theo Kế hoạch chiến lược mới, MRC dự kiến sẽ đầu tư hơn 60 triệu USD trong 5 năm tới, khoảng 40% số tiền này đến từ các quốc gia thành viên của MRC.

Liên Hương