Cải thiện Chỉ số Khởi sự kinh doanh 

Xem với cỡ chữ
Tiếp tục loại bỏ thủ tục, giấy tờ không cần thiết trong hoạt động đăng ký doanh nghiệp là một trong những nội dung xuyên suốt tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Trong đó, nghị định đã quy định mã số doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế và mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp, theo quy trình liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15.10.2020 của Chính phủ.

Nghị định cũng đã loại bỏ các thành phần hồ sơ không cần thiết do đã có thông tin trên cơ sở dữ liệu hoặc các giấy tờ khác trong hồ sơ, như: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty đối với các thủ tục về đăng ký thành lập công ty từ việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập công ty do đã có thông tin trên Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh văn phòng đại diện (đối với thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh).

Theo quy định tại Điều 26, Nghị định 01/2021, tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân được chuyển đổi thành công ty hợp danh, công ty TNHH hoặc chuyển đổi thành công ty cổ phần, không phải qua bước chuyển đổi thành công ty TNHH. Như vậy, Nghị định 01/2021 đã bỏ thủ tục trung gian khi chuyển đổi doanh nghiệp, theo quy định trước đây doanh nghiệp tư nhân khi muốn chuyển đổi sang công ty cổ phần phải chuyển đổi sang công ty TNHH; sau đó chuyển đổi từ công ty TNHH thành công ty cổ phần. Quy định này, đã giảm bớt thủ tục, thời gian, chi phí không cần thiết trong việc cơ cấu lại doanh nghiệp. 

Đặc biệt, nghị định bổ sung, hoàn thiện các quy định đối với đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính công ích tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp. So với Nghị định 78/2015, Nghị định 01/2021 đã bãi bỏ quy định về việc phải nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy đến Phòng Đăng ký kinh doanh để thực hiện đối chiếu, thay vào đó doanh nghiệp có thể thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh.

Bên cạnh đó, nghị định đã quy định cụ thể thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với các đối tượng: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài và chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam.

Theo Báo cáo môi trường kinh doanh 2020 (Doing Business 2020) của Ngân hàng Thế giới (WB) cho thấy, Chỉ số khởi sự kinh doanh của Việt Nam xếp thứ 115/190 nền kinh tế, giảm 11 bậc so với năm 2018 (104/190) với tổng số 8 thủ tục, mất thời gian 16 ngày để thực hiện các quy trình, thủ tục. Nhiều chuyên gia cho rằng, nguyên nhân khởi sự kinh doanh của Việt Nam còn thấp điểm là do các cơ quan vẫn yêu cầu doanh nghiệp cung cấp các thông tin trùng lặp hoặc không cần thiết, tạo gánh nặng về thời gian và chi phí, thiếu sự kết nối, chia sẻ thông tin, liên thông thủ tục giữa các cơ quan liên quan… Với những quy định theo hướng cắt giảm giấy tờ, thủ tục trên, hy vọng Chỉ số Khởi sự kinh doanh của Việt Nam sẽ được cải thiện trong thời gian tới.

Đình Khoa