Phát biểu khai mạc kỳ họp của Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND Hoàng Trung Dũng

Cải cách hành chính và môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện