Các dự án loại khỏi quy hoạch thủy điện không gây thiệt hại cho các nhà đầu tư, trừ dự án Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A 

Xem với cỡ chữ
Tôi xin khẳng định, trong 424 dự án thủy điện đã loại khỏi quy hoạch tổng thể về thủy điện, trừ dự án thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A, còn tất cả các dự án khác hầu như không có chi phí gì đáng kể. Nếu có ý kiến cho rằng, việc loại bỏ 424 dự án khỏi quy hoạch gây thiệt hại cho doanh nghiệp, tôi xin khẳng định với QH là ý kiến đó không có cơ sở vì các dự án này mới dừng ở mức nghiên cứu, thậm chí, mới đặt trên quy hoạch thôi. Chưa làm thì làm sao có thiệt hại được? Tôi khẳng định và tôi chịu trách nhiệm về thông tin này.

Riêng đối với dự án thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A, theo con số chúng tôi có được, có thể chưa chính xác, đã chi phí khoảng 12 tỷ đồng. Trong đó, có khoảng 10 tỷ đồng chi cho lập dự án đầu tư và khoảng hơn 2 tỷ cho báo cáo đánh giá tác động môi trường. Nhưng theo quy trình của một dự án, từ khi có quy hoạch đến khi lựa chọn để nghiên cứu đầu tư rồi đến quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền và khi triển khai dự án thì gồm có 4 bước liên kết rất chặt chẽ và có thể có những bước chủ đầu tư phải chi phí mà không thể thu hồi được. Trong quyết định giao cho công ty của Gia Lai làm chủ đầu tư của dự án Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A có nói rõ: trong quá trình nghiên cứu, chủ đầu tư chỉ được phép quyết định đầu tư sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Có nghĩa là anh có quyền không nghiên cứu nữa vì nếu có sự không khả thi về vấn đề môi trường thì dự án không được triển khai. Dự án Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A là một dự án làm hết sức bài bản, theo đúng quy trình về quy hoạch và về dự án đầu tư. Dự án này sau khi có quy hoạch của hệ thống sông Đồng Nai thì xuất phát từ đề xuất của UBND tỉnh Lâm Đồng là nên cho đầu tư dự án này. Trên cơ sở lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương trong đó có UBND tỉnh Đăk Nông, UBND tỉnh Bình Phước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban quản lý Vườn quốc gia Cát Tiên, mới đồng ý cho chủ đầu tư nghiên cứu dự án. Bước đi rất rõ ràng như vậy. Nhưng đúng là rất tiếc, vì sau khi có ý kiến của dư luận, xem xét đánh giá vấn đề ảnh hưởng đến môi trường rừng, chúng ta phải dừng lại hai dự án này, chắc chắn không tránh khỏi thiệt hại ít nhiều cho chủ đầu tư. Nhưng thà như vậy còn hơn, nếu tiếp tục cho đầu tư, sau này lại phát sinh thêm những vấn đề khác có thể thiệt hại còn lớn hơn, không phải riêng thiệt hại cho chủ đầu tư mà còn thiệt hại cả cho xã hội.

ĐBQH, BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG VŨ HUY HOÀNG