Các cơ quan của Quốc hội dự lễ quyên góp ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19