Các bếp ăn bệnh viện tại TP Hồ Chí Minh không đảm bảo vệ sinh 

Xem với cỡ chữ

      Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, qua kiểm tra 40 cơ sở kinh doanh, sản xuất thực phẩm có nguy cơ cao gồm: căng tin bệnh viện, bếp ăn khu công nghiệp, cơ sở sản xuất bánh Trung thu, siêu thị và một số cơ sở chế biến thực phẩm trên địa bàn TP cho thấy tỷ lệ số cơ sở vi phạm các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) cao. 100% bếp ăn công nghiệp không có hệ thống phân biệt thực phẩm sống – chín,  100% căng tin bệnh viện đều vi phạm VSATTP. Thanh tra Sở Y tế đã xử phạt 14 cơ sở vi phạm và đình chỉ hoạt động căng tin của Bệnh viện Nhân dân 115.

DB