Cả nước sẽ có 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV 

Xem với cỡ chữ
Theo Nghị quyết số 64/NQ-HĐBCQG của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong cả nước là 184 và số đại biểu Quốc hội được bầu là 500.