Cả nước có 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội Khoá XV 

Xem với cỡ chữ
Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thông qua Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG công bố danh sách 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội Khóa XV. Trong đó, có 203 người ứng cử do Trung ương giới thiệu, 665 người ứng cử do địa phương giới thiệu, đạt tỷ lệ 1,74 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu.