Cà Mau: Mở rộng mạng lưới nước sạch, đáp ứng nhu cầu của người dân 

Xem với cỡ chữ
Giám sát tình hình cung cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tại Công ty CP cấp nước Cà Mau, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của Công ty, đã quán triệt và chấp hành tốt các quy định theo chủ trương chung trong quản lý, vận hành và khai thác, cung cấp nước sinh hoạt cho người dân. Tuy nhiên, hiện chưa có quy hoạch vùng cấp nước nên công tác quản lý, khai thác, đầu tư gặp khó khăn; một số khu vực hệ thống cung cấp nước quá tải; chủ yếu khai thác nước ngầm, chưa có nguồn khác thay thế nên tính an toàn trong cấp nước chưa cao; một số tuyến ống được khai thác nhiều năm đã xuống cấp gây thất thoát nước khoảng 18%... Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Huỳnh Khải đề nghị Công ty có định hướng phát triển, mở rộng mạng nước đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, nhất là tại các đô thị; quan tâm đầu tư hệ thống nước ở nông thôn; đề xuất giải pháp khai thác, sử dụng nước mặt, nước mưa để giảm tải cho việc khai thác nước ngầm…