Bộ Y tế điều chỉnh định nghĩa ca bệnh Covid-19 

Xem với cỡ chữ
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ Y tế đã điều chỉnh định nghĩa ca bệnh và người tiếp xúc gần để công tác phòng, chống tại các địa phương hiệu quả hơn...