Bộ Nội vụ ban hành tài liệu hướng dẫn bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp Nhiệm kỳ 2021- 2026 

Xem với cỡ chữ
Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài đã gây ảnh hưởng đến tiến độ tổ chức các lớp học bồi dưỡng kiến thức cho đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nhằm bảo đảm quyền lợi cho các đại biểu, Bộ Nội vụ đã quyết định tổ chức các lớp bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến, đồng thời ban hành hai bộ tài liệu liên quan: “Tài liệu bồi dưỡng đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026” và “Tài liệu hướng dẫn bồi dưỡng đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026”.

Cụ thể, với đại biểu HĐND cấp tỉnh, Bộ Nội vụ sẽ tổ chức bồi dưỡng 6 chuyên đề: Tầm nhìn, đinh hướng phát triển đất nước; Chính quyền địa phương và HĐND cấp tỉnh; Kỹ năng của đại biểu HĐND cấp tỉnh trong tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết, thẩm tra báo cáo, đề án…; Kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu HĐND cấp tỉnh; Kỹ năng tiếp xúc và tham vấn ý kiến cử tri, tiếp công dân và trả lời phỏng vấn của cơ quan báo chí của đại biểu HĐND cấp tỉnh; Kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND cấp tỉnh.

Đối với các đại biểu HĐND cấp huyện, xã có 14 chuyên đề. Trong đó, ngoài các chuyên đề về các kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND nói chung, các đại biểu HĐND cấp huyện xã sẽ được bồi dưỡng các nội dung về: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đặt ra cho chính quyền cấp huyện, xã, phường và đại biểu HĐND cấp huyện, xã, phường; Chính quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp huyện, xã. Đặc biệt, các đại biểu cấp huyện, xã sẽ được bồi dưỡng các kỹ năng về giám sát quản lý nhà nước về đô thị ở quận, phường; quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục, y tế ở cấp huyện, xã; kỹ năng giám sát về an sinh xã hội và kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trong hoạt động của đại biểu HĐND cấp huyện, xã.

Đây là các chuyên đề hay, gắn chặt với hoạt động của HĐND, do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Đặng Xuân Hoan và Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (Bộ Nội vụ) Lại Đức Vượng trực tiếp chỉ đạo biên soạn. Đặc biệt, các chuyên đề sẽ được các chuyên gia, đại biểu có nhiều năm hoạt động trong cơ quan dân cử và có kinh nghiệm thực tế trong xây dựng chính sách, pháp luật thể hiện; giúp các đại biểu HĐND các cấp Nhiệm kỳ 2021-2026 có cơ hội học hỏi, trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động dân cử.

Đức Kiên