Bình Thuận: Thông qua 8  nghị quyết tại Kỳ họp thứ 7 

Xem với cỡ chữ

Tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 7 vừa được tổ chức, HĐND tỉnh đã thảo luận, thông qua 8 nghị quyết quan trọng về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh nguồn vốn các công trình, dự án. Đó là dự án Trụ sở làm việc các cơ quan xã Sông Phan, huyện Hàm Tân; dự án Nâng cấp Bệnh viện huyện Tánh Linh; dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân; thực hiện đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ; chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đường Nguyễn Tất Thành, TP Phan Thiết; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh, phân khai chi tiết nguồn vốn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2020 và nguồn vốn dự phòng xổ số kiến thiết năm 2019… Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh thực hiện công tác tổ chức cán bộ theo thẩm quyền.

NGỌC KHÁNH