Bình Phước: Thống nhất mốc thời gian chuẩn bị kỳ họp cuối năm 

Xem với cỡ chữ

Sáng 16.10, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất việc tổ chức Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp cuối năm 2020) HĐND tỉnh. Theo đó, kỳ họp dự kiến tổ chức trong 2,5 ngày, trong tuần thứ hai của tháng 12.2020 (từ ngày 7 - 11.12). Để kỳ họp đạt chất lượng, hiệu quả, Hội nghị đã thống nhất các mốc thời gian, nội dung công việc cụ thể: Chậm nhất ngày 10.11, UBND tỉnh gửi các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết đến các Ban HĐND tỉnh để thẩm tra. Chậm nhất ngày 11.11, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tập hợp, gửi báo cáo kết quả TXCT về Thường trực HĐND tỉnh để tổng hợp ý kiến, kiến nghị chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, trả lời và báo cáo tại kỳ họp theo quy định. Chậm nhất ngày 24.11, các Ban HĐND tỉnh gửi báo cáo thẩm tra đến Thường trực HĐND tỉnh. Ngày 27.11.2020, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức họp Tổ đại biểu trước kỳ họp.

LÊ PHƯỚC