Bình Phước: Hoạt động HĐND xã, phường có nhiều đổi mới 

Xem với cỡ chữ

Thường trực HĐND tỉnh đã khảo sát tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Tân Thành và phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài. Theo đánh giá, hoạt động của HĐND xã và phường có nhiều đổi mới, chất lượng các kỳ họp HĐND từng bước được nâng lên. Đặc biệt, HĐND 2 xã, phường đã xây dựng và ban hành nghị quyết có chất lượng, bảo đảm đúng luật định, phù hợp với tình hình thực tế và có tính khả thi cao. Hoạt động giám sát từng bước đem lại hiệu quả và nâng cao chất lượng. Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh đã tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức và hoạt động của HĐND xã Tân Thành, phường Tân Thiện; đồng thời chỉ ra bài học kinh nghiệm để các đơn vị nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động trong thời gian tới.

LÊ PHƯỚC