Bình Dương: Phối hợp tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng 

Xem với cỡ chữ

Tái giám sát tình hình triển khai thực hiện một số công trình đầu tư công trọng điểm, bên cạnh ghi nhận những kết quả đạt được, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế: Công trình xây dựng Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường còn một số gói thầu chưa được triển khai đồng bộ với công trình tòa nhà bệnh viện; 2 công trình bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh phổi, Tâm thần sau hơn 2 năm xây dựng xong chưa bàn giao, chưa đưa vào sử dụng; công trình Khu tưởng niệm chiến khu D đang tạm dừng thi công, các hạng mục xây dựng xong nhưng không đưa vào khai thác, sử dụng cũng đã có dấu hiệu xuống cấp. Đoàn đề nghị UBND tỉnh tăng cường phối hợp giữa các ngành, địa phương và chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng; quan tâm chất lượng các đơn vị tư vấn, nhà thầu. Đối với gói thầu đã thi công hoàn thành, cần sớm bàn giao đưa vào sử dụng; các đơn vị thụ hưởng cùng tham gia và có trách nhiệm ngay từ khi triển khai dự án…

NGUYỄN NHẬT